Profil


Advokat Tina Carlsen er ekspert på familierett. Hun har spesialisert seg på barnevernsrett. Carlsen har vunnet mange saker hvor barnevernet har forsøkt å ta omsorgen fra foreldrene.

I tillegg er advokat Tina Carlsen spesialist på barnefordelingssaker og foreldretvister. Hun har lang erfaring med å bistå far eller mor i tvist om samvær med deres barn. I tillegg har hun hatt en del saker om samvær med tilsyn og saker hvor det er fare for at noen tar med seg barn ut av landet.

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.