Nye regler om pliktdelsarv fra 2021


Reglene om pliktdelsarv er viktige for å forstå hvordan du kan fordele dine verdier i et testament. Fra 2021 økes pliktdelsarven for livsarvinger.

En viktig hovedregel for arv etter testament er at pliktdelsarven for livsarvinger er to tredeler, jf arveloven § 50 første ledd. Livsarvinger er i første rekke dine barn, deretter avkom etter dem i en direkte nedadgående linje, som eksempelvis barnebarn og videre.

Denne hovedregelen betyr at dine livsarvinger deler 2/3 av dødsboet mellom seg. Du kan selv bestemme hva du ønsker å gjøre med den siste 1/3, forutsatt at det ikke er noen ektefelle.

Mulighet til å begrense pliktdelsarven

Som testator kan du begrense størrelsen på pliktdelsarven. Denne arven kan nå begrenses til 15G per barn, jf arveloven § 50 første ledd 2.pkt. G står for folketrygden grunnbeløp og 15G utgjør i 2021 ca 1,5 millioner.

På denne måten kan du begrenes pliktdelsarven til å være maksimum 1,5 millioner per barn.

Den nye arveloven gjelder fra 2021 – Osloadvokatene

Den nye arveloven gjelder fra 2021 – Osloadvokatene

Den nye arveloven trådde i kraft fra 1. Januar 2021. Dersom du har spørsmål om testamentet eller arv kan du ta kontakt med Osloadvokatene.

osloadvokatene.no/eiendom/arv/ny-arvelov-arveloven-advokat/

Hvordan pliktdelsarven regnes ut

Reglen om pliktdelsarv er avhengig av størrelsen på dødsboet, antall barn og eventuelt andre arvinger. I eksemplene under forutsettes det at arvelater har to barn, ingen ektefelle og ønsker å bestemme over en så stor del av sitt dødsbo som mulig. Denne frie delen kan testator fritt testamentere bort,  enten til ett av barna, et veldedig formål eller en valgfri person eller organisasjon.

Eksempel 1

Dersom arvelater hadde verdier i sitt dødsbo til 3 millioner kroner ville de to barna i utgangspunktet ha krav på å dele 2/3 av formuen. Tilsvarende 2 millioner kroner eller 1 million hver. Ettersom deres deler ikke overskyter 1,5 millioner (eller 15G) kan ikke disse begrenses ytterligere.

Arvelater i eksempel 1 kan derfor fritt testamentere over 1 million kroner.

Eksempel 2

Dersom arvelater har verdier tilsvarende 9 millioner, ville barna i utgangspunktet ha krav på 2/3 på deling. Altså 6 millioner eller 3 millioner hver. I dette tilfellet kan arvelater begrense deres pliktdelsarv til 15G, eller ca 1,5 millioner hver.

Arvelateren i eksempel 2 kan dermed fritt testamentere over 6 millioner, etter at barna har fått 1,5 millioner hver i pliktdelsarv.

Må du endre testamentet?

Den nye arveloven har en overgangsbestemmelse som sier at dersom arvelater går bort i 2021 vil pliktdelsarven avgjøres etter de gamle reglene. Her var pliktdelsarven 1 million. Dersom arvelater går bort i 2022 eller senere vil de nye reglene om pliktdelsarv gjelde.

Testamentet ditt, eller dine ønsker for dødsboet vil ikke være automatisk ugyldig selv om det baserer seg på de gamle reglene. Det flere endringen i den nye arveloven, du kan lese om dem her.

Samlet sett kan disse endringene føre til at du har større mulighet til å bestemme over hvordan testamentet ditt skal være og hva som skal skje med dine verdier og eiendeler når du går bort. Det kan være avgjørende med advokatbistand for å ivareta dine interesser på en best mulig måte.

Har du spørsmål om arv eller testament?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har flere advokater med høy kompetanse og kunnskap om de nye reglene om arv og testamenter.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.


Relaterte artikler