Ny arvelov


Den nye arveloven trådde i kraft fra 1. Januar 2021. I stor grad er det en videreføring av de tidligere arvereglene, men det er noen viktige endringer som du bør vite om.

Større pliktdelsarv

Utgangspunktet er at livsarvinger ( arvelaters barn og deres nedadgående slekt) arver 2/3 av avdødes formue. Begrensningen i denne arveretten er beskyttet av pliktdelsarven.

I den gamle arveloven hadde livsarvinger en pliktdelsarv på 1 000 000 kroner. Denne pliktdelsarven er nå økt til 15. ganger folketrygdens grunnbeløp, jf arveloven § 50. Denne endringen medfører at testator har en begrensing i muligheten til å bestemme over ens formue i testamentet.

De nye reglene gjelder også for testamenter som er opprettet før den nye arveloven. Dersom arvelater dør før det er gått ett år etter ikreftredelsen av den nye arveloven (01. januar 2022) regnes pliktdelsarven etter den «gamle måten».

Osloadvokatene – Arvelater kan være bundet til arvepakt.

Osloadvokatene – Arvelater kan være bundet til arvepakt.

Arvelater kan være bundet til et løfte om å ikke skulle endre eller opprette testament. Dette er en arvepakt, jf arvelovens § 56

osloadvokatene.no/eiendom/arv/arvepakt-arvelater-kan-vaere-bundet-til-a-ikke-endre-sitt-testament/

Testamentere over eiendeler

Som testator har man større frihet til å bestemme over enkelte eiendeler i den nye arveloven. Arvelater kan nå testamentere bort en eiendel som har større verdi enn arvingens del mot at arvingen betaler det overskytende tilbake i boet, slik at de øvrige arvingene får sin del.

Som et eksempel vil en arvelater som har to barn og en bolig som er verdt 3 millioner kunne testamentere bort denne til den ene sønnen. Sønnen som arver huset må da betale den andres sønnen rettmessige del som vil være på 1 million. (Testator rår fritt over 1/3 del av testamentet med barnas plikt del er 2/3. Den fri delen går til barnet som arver huset og da må barnet som arver huset betale sin bror eller søster halve pliktdelsarven, som i vårt tilfelle utgjør 1 million.)

Osloadvokatene – Unngå arvekonflikt – bruk advokat

Osloadvokatene – Unngå arvekonflikt – bruk advokat

Ved å bruke advokat som fullmektig i skifteoppgjøret unngår arvingene lettere arvekonflikt. Vi i Osloadvokatene har lang erfaring med arveoppgjør.

osloadvokatene.no/eiendom/arv/unnga-arvekonflikt-bruk-advokat/

Trenger du bistand om arv eller testament?

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Hos oss har vi flere advokater med høy kompetanse og kunnskap om den nye arveloven.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler