Kjøpt båt med skader under vannlinjen?


Tvister om båters tilstand under vannlinjen er relativt vanlig ved kjøp av bruktbåt. Det kan være tvister som dreier seg om fysiske skader, tidligere dårlige reparasjoner, defekter i montering av utstyr, samt feil ved utenbordsdrev. Risikoen for skader og feil er der, likevel er det mange som kjøper båt uten å ta den opp på land for å undersøke den.

Kjøper får risikoen

Å kjøpe båt uten å ha sett den under, er i praksis å «kjøpe bunnen usett». Utgangspunktet er da at kjøper får risikoen for følger av vanlig slitasje og alder. Hvis selger imidlertid har gitt spesifikke uttalelser, som for eksempel at skroget er skadefritt og ikke har noen feil, vil selgeren hefte for det. Slike uttalelser bør sikres skriftlig i kontrakt.

Feil oppdaget i ettertid

Tar man ikke opp båten før avtaleinngåelsen eller ved levering, og det senere oppdages feil eller skader på båten under vannlinjen, oppstår det to spørsmål. Det første spørsmålet er om forholdet var tilstede ved levering. Det andre spørsmålet er om kjøper har brukt for lang tid på å oppdage feilen eller skaden, og dermed reklamert for sent.

Blir båten først tatt opp lenge etter levering, og det oppdages feil/skader, er det vanskelig å konstatere at forholdet forelå før levering. Ofte vil det være tvil, og som regel går den tvilen utover kjøper. Det på grunn av at det er kjøper som må sannsynliggjøre at skaden/feilen forelå før levering. Jo lengere tid det går, desto vanskeligere blir det å sannsynliggjøre dette.

Kjøper har i tillegg etter kjøpsloven § 31 plikt til å undersøke tingen etter levering, for å kontrollere at den er mangelfri. Det følger av bestemmelsen at dette skal gjøres «så snart han etter forholdene har rimelig høve til det». Dette betyr at man i utgangspunktet ikke bør unnlate å ta opp båten for å undersøke skroget, og at man heller ikke burde vente lenge med det. Undersøker man det ikke innen rimelig tid, vil eventuelle skader være på kjøpers egen risiko.

Hvis ikke det er mulig å ta opp båten, er det viktig å avtale hva som skal gjelde. Det beste er en skriftlig garanti fra selger om at båten er skadefri under vannlinjen. Eksempel på en avtale kan være at etter et gitt tidsrom skal risikoen for feil gå over på kjøper. Frem til dette tidspunktet er det selger som har risikoen for feil/skader under vannlinjen. Tidsrommet bør være lang nok til at det er sikkert at kjøper rekker å ta opp båten for å undersøke den.

Har du kjøpt båt som viser seg at har skader eller feil?

Da kan du ha krav på retting eller prisavslag. I noen tilfeller kan du også ha krav på heving av kjøpet. Kontakt Osloadvokatene for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi har god og bred erfaring på fagområdet og bistår deg gjerne.

Advokatutgifter?

Dersom du er i tvist etter båtkjøp er ofte utgiftene til advokatkostander dekket gjennom forsikringen din. Vi i Osloadvokatene undersøker om du kan få dine advokatutgifter dekket.