Sykdom i ferien gir rett på ny ferie


Det er ikke alltid at ferien går som planlagt. Dårlig vær, forsinkelser og stengte veier kan gjøre sommeren mindre avslappende enn planlagt. Men hva skjer dersom du blir syk i ferien?

Feriedagene kan tas ut på nytt

I utgangspunktet kan du kreve å ta ut feriedagene på et senere tidspunkt hvis du har vært syk i ferien. Feriedager hvor du har vært syk teller altså ikke som ferie. Dette gjelder imidlertid ikke ved alle typer sykdom. Er man mindre enn 100% arbeidsufør har man ikke rett på nye feriedager.

Sykdommen må dokumenteres

Er kravet om arbeidsuførhet oppfylt kan du ta ut feriedagene på nytt. Men arbeidsuførheten må kunne dokumenteres. Dette gjøres ved legeerklæring. Dette er tilsvarende reglene som gjelder ved sykemelding.

Du har krav på sykepenger

Sykdom under ferien gir også rett på sykepenger for dagene man har vært syk. At feriepenger alt er utbetalt påvirker ikke denne retten. Feriepengene dekker faktiske feriedager. Ettersom du har krav på å ta ut feriedagene på nytt vil feriepengene dekke lønnen du ikke får for disse dagene.

Ble du syk i ferien? Du kan kreve å ta ut ferien på nytt!

Ble du syk i ferien? Du kan kreve å ta ut ferien på nytt!

Dagene du er syk i ferien regnes ikke som feriedager. Du kan ha krav på sykepenger og ny ferie. Kontakt Osloadvokatene for råd!

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/syk-i-ferien/

Jeg ble syk rett før ferien, hva gjør jeg?

Hvis sykdommen inntreffer før du skal ut i ferie har du to valg. Du kan velge å gjennomføre ferien som planlagt eller utsette den. Konsekvensen er uansett den samme. Sykedagene teller ikke som ferie. Dersom du ønsker å utsette ferieavviklingen må arbeidsgiver ha beskjed og sykdommen må dokumenteres. Legeerklæring må fremlegges før ferien og senest ved siste arbeidsdag før den planlagte ferien.

Sykdommen oppsto under ferien

Hvert år opplever flere nordmenn å bli syke mens de er på feriestedet. Både matforgiftning, influensa og mer alvorlige sykdommer er vanlige. Hvis man er på reise når sykdommen inntreffer lønner det seg å skaffe en legeerklæring fra en lege på feriestedet. Dette gjelder også hvis man er i utlandet. Det er ikke lurt å vente til man kommer hjem igjen med å skaffe legeerklæring.

Barnet ble syk i ferien

Du har ikke krav på å utsette ferien eller ta ut feriedagene på nytt hvis barnet er sykt under ferien. Retten gjelder kun ved egen sykdom. Reglene om sykt barn kommer ikke til anvendelse.

Arbeidstvist etter ferien

Enkelte arbeidsgivere er ikke klar over regelverket som gir deg rett til å ta ut ferien på nytt hvis du har vært syk i ferien. De setter seg på bakbeina og enkelte truer med oppsigelse. Trenger du bistand i forbindelse med en arbeidstvist kan du kontakte Osloadvokatene. Vi har lang erfaring innen arbeidsrett og kan vurdere din sak.


Relaterte artikler