Samboerkontrakt


Det er store forskjeller på hvilke rettigheter man har dersom man er ektefeller eller samboere. Velger man samboerskap fremfor å gifte seg, er det lurt å inngå en samboerkontrakt. Det er ingen lover som direkte regulerer formuesforholdet mellom samboere, og det er derfor fornuftig å inngå en avtale som regulerer dette. En samboerkontrakt bør fastslå hvem som eier hva i parforholdet, og har man inngått en slik avtale vil man enkelt unngå diskusjoner ved et eventuelt samlivsbrudd.

Definerer hvem av partene som eier hva

En samboerkontrakt vil gi samboerparet økonomisk trygghet og forutsigbarhet, og bør inngås på et tidlig stadium av parforholdet. En samboeravtale bør definere hvem av partene som eier hva, og dokumentere hva den enkelte har brakt med seg inn i samboerskapet. I samboerkontrakten bør det også fremkomme om eiendelen eies i eneeie eller i sameie.

samlivsbrudd eller skilsmisse – Hva har du rett på?

samlivsbrudd eller skilsmisse – Hva har du rett på?

Hva du har rett på ved samlivsbrudd eller skilsmisse vil i stor grad bero på din sivilstand, det vil si om du er samboer eller gift.

osloadvokatene.no/familie/samlivsbrudd/samlivsbrudd-eller-skilsmisse/

Kontrakten bør avklare eierforholdet til gjenstander som erverves i fremtiden

En samboerkontrakt bør også inneholde en klausul som sier noe om hva som vil skje med gjenstander som erverves av samboerne i fremtiden. Ved å avtale hva som skal skje med fremtidige gaver, arv eller avkastning på felles investeringer vil konflikter enkelt kunne unngås.

Hovedregelen er at eiendelene skal fordeles ut i fra eierforholdet

Ved en skilsmisse har ektefellene som hovedregel krav på hver sin halvpart i ekteskapsboet. Dette gjelder imidlertid ikke ved opphør av et samboerskap. I et samboerforhold er utgangspunktet at partene eier hvert sitt, og når et samboerforhold opphører er hovedregelen at verdiene skal fordeles ut i fra hvem av partene som har kjøpt de ulike eiendelene.

Vederlagskrav – Krav om vederlag for samboere

Vederlagskrav – Krav om vederlag for samboere

Som samboer kan du ha et krav om vederlag når samboerforholdet opphører. Hos Osloadvokatene har vi 28 advokater med lang erfaring.

osloadvokatene.no/familie/samlivsbrudd/krav-om-vederlag-for-samboere/

Eiendeler kan eies enten i eneeie eller i sameie

En eiendel kan som nevnt være i eneeie eller i sameie. I de tilfeller en av partene eier et formuesgode i eneeie, har vedkommende rett til å ta med seg dette formuesgode ut av forholdet. I løpet av et samboerforhold vil ofte samboere kjøpe eiendeler i fellesskap. De eiendeler som er kjøpt av samboerne i fellesskap vil eies av begge samboerne i sameie. Eiendeler som kjøpes av samboere i fellesskap vil typisk kunne være bolig, bil eller fritidshus. Hvis ikke partene har avtalt et annet eierforhold, følger det av sameieloven at hver av partene eier en halvpart hver.

Var samboeravtalen om sameie i boligen gyldig eller en dødsdisposisjon?

Var samboeravtalen om sameie i boligen gyldig eller en dødsdisposisjon?

Samboerens arvinger mente samboeravtalen var en dødsdisposisjon. Høyesterett var eing i at avtalen var gyldig. Kvinnen fikk beholde halve boligen.

osloadvokatene.no/familie/samlivsbrudd/var-samboeravtalen-om-sameie-i-boligen-gyldig/

Begrenset arverett

I motsetning til ektefeller, har samboere en begrenset arverett etter hverandre. Det er bare de samboerne som har, har hatt eller som venter barn sammen som har rett på arv etter den andres bortgang. I de tilfeller samboerne hverken har eller venter barn sammen, vil ikke den gjenlevende samboeren ha arverett etter loven. Det kan derfor også være lurt at samboere sikrer hverandres ønsker og rettigheter i et testament.

Ta kontakt dersom du har behov for hjelp

Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til et samboerforhold eller en samboerkontrakt. Osloadvokatene har flere dyktige advokater som gjerne hjelper deg.