Slik får du foreldreansvaret alene


De aller fleste foreldre har foreldreansvaret for barna sammen uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Men delt foreldreansvar kan by på utfordringer. Hva skal til for at du kan få foreldreansvaret alene?

Hvem har foreldreansvaret?

Foreldreansvaret skal deles mellom mor og far i alle tilfellene hvor mor og far enten er gift eller bor sammen jf. barnelova § 34. Hvis derimot foreldrene ikke er gift eller bor sammen når barnet blir født er det mor som får foreldreansvaret alene jf. barnelova § 35.

Når foreldrene flytter fra hverandre er den klare hovedregel at begge foreldrene fortsetter å ha foreldreansvaret sammen. En annen løsning kan avtales mellom foreldrene eller retten kan bestemme at kun den ene parten skal ha foreldreansvar.

Hva innebærer foreldreansvaret?

Hva foreldreansvaret innebærer fremgår av barnelova § 30. Først og fremst har barnet krav på omsorg og omtanke fra den/de som har foreldreansvaret. Men det er en del avgjørelser som den/de med foreldreansvaret må ta på vegne av barnet. Hvis begge foreldrene har foreldreansvaret sammen må disse avgjørelsene fattes i fellesskap.

Disse avgjørelsene gjelder f.eks. om barnet skal ha pass eller opprette egen bankkonto. Dette kan ikke gjøres uten samtykke fra begge med foreldreansvar. Det betyr at den ene med foreldreansvar i praksis kan nekte barna pass.

Osloadvokatene – Mor fikk foreldreansvaret alene pga konfliktfylt forhold mellom foreldrene

Osloadvokatene – Mor fikk foreldreansvar alene pga konfliktfylt forhold mellom foreldrene

Lagmannsretten bestemte at mor skulle få foreldreansvar alene for sønnen fordi forholdet mellom foreldrene var svært konfliktfylt.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/mor-fikk-foreldreansvar-alene-pga-konfliktfylt-forhold-mellom-foreldrene/

Hva skal til for å få foreldreansvaret alene?

Hvis begge foreldrene har hatt foreldreansvaret sammen er det to måter en av foreldrene kan få foreldreansvaret alene. For det første kan foreldrene bli enige om at kun den ene skal ha foreldreansvaret alene. Hvis begge partene samtykker til dette er det ikke noe i veien for det. Hvis ikke foreldrene blir enige om det må saken bringes inn for retten som vil vurdere om det er grunnlag for at kun den ene skal ha foreldreansvaret.

Skal en del til å få foreldreansvaret alene

Avgjørelser om foreldreansvar skal fattes på bakgrunn av det som er det beste for barnet, jf. barnelova § 48. Vanligvis er det lagt til grunn at det beste for barnet er at begge foreldrene har foreldreansvar. Derfor kreves det gode grunner for å frata den ene parten foreldreansvar. Slike grunner kan f.eks. være hvis en part nekter å samarbeide om løsninger som er til gode for barna, f.eks. nekter å la barna få pass uten god grunn. Hvis den andre forelderen er vanskelig å få tak i, og dermed vanskelig å samarbeide med, kan dette også være grunnlag for å frata vedkommende foreldreansvaret.

Fri rettshjelp

I slike saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette forutsetter at din økonomi er under gitte grenser. Du kan lese mer om fri rettshjelp i slike saker her. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du kan ha krav på fri rettshjelp.

Har du spørsmål om foreldreansvar? Kontakt Osloadvokatene!

Osloadvokatene har lang erfaring med saker om foreldreansvar. Våre advokater har høy kompetanse slik at du kan føle at saken din er i trygge hender. Ta kontakt med oss i dag hvis du trenger hjelp med en foreldreansvarssak.


Relaterte artikler