Regler om utleie


Skal du leie ut en bolig er det noen generelle regler du må forholde deg til. Reglene sikrer både utleier og leietaker.

Godkjent utleieenhet

For at en bolig skal kunne leies ut må den godkjennes som en utleieenhet. For at den skal godkjennes må den tilfredsstille krav satt av myndighetene. Tilfredsstiller ikke utleieenheten kravene risikerer man i verste fall bøter. Det er kommunen som godkjenner boliger for utleie.

Kravene er nasjonale og skal bygge opp om helse, miljø og sikkerhet. Det stilles blant annet krav til takhøyde, vinduer, rømningsvei og ventilasjon. Ved eldre boliger er kravene noe annerledes. Det er for eksempel ikke like strenge krav til takhøyde.

Utleie av leilighet i egen bolig

Ved utleie av leilighet i egen bolig må du undersøke om leiligheten oppfyller kravene slik at den lovlig kan leies ut. Leiligheten må også være godkjent for varig opphold. Dette må man søke om til kommunen.

Det skilles mellom om leiligheten er selvstendig eller en del av den eksisterende boligen. Har leiligheten egen inngang er den selvstendig. Det stilles da noen strengere krav. Det må for eksempel være brannskille mellom leiligheten og den eksisterende boligen.

Utgangspunktet er at leiligheten må ha minst to meter under taket. Er det skråtak kan takhøyden være noe lavere. Det stilles krav til at det er vinduer på kjøkken stue og soverom. Det stilles også krav til rømningsvei. Rømningsvinduer må være minst 50 cm brede og 60 cm høye.

Utleie av rom i egen bolig

Hvis du skal leie ut rom i egen bolig stilles det ikke krav til at den må være godkjent som en utleieenhet. Rommet må imidlertid være godkjent til varig opphold.

Ved utleie av rom i egen bolig stilles det ikke krav om eget bad, men leietakeren må ha tilgang til bad og toalett i boligen.

Utleie av hybel

En hybel er en mindre del av et hus eller en leilighet og det regnes dermed ikke som en selvstendig boenhet. Det er derfor ikke krav om at leieboer må ha eget bad og toalett, men hybelen må ha tilgang til det.

Rommene i hybelen må være godkjent for varig opphold av kommunen, og oppfylle kravene om for eksempel takhøyde og vinduer.

Utleie av kjellerleilighet

I likhet med andre typer utleieenheter må kjellerleiligheten godkjennes for varig opphold av kommunen. En av de største utfordringene med kjellerleilighet er takhøyde. Utgangspunktet er at takhøyden må være minst 2 meter.

I kjellerleiligheter kan det også være en utfordring at vinduer og rømningsveier skal tilfredsstille kravene. Tilfredsstiller ikke kjellerleiligheten kravene til vinduer og rømningsveier er du som utleier ansvarlig hvis det oppstår en brann.

Brudd på reglene kan føre til bøter, men er også grunnlag for at leietaker kan saksøke utleier.

Osloadvokatene – Skade på bolig etter utleie – slitasje

Osloadvokatene – Skade på bolig etter utleie -slitasje

Når leieforholdet opphører kan det oppstå tvist om slitasje og skader. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/skade-leilighet-bolig-hus-utleie-slitasje/

Advokatutgifter?

I slike saker kan du i noen tilfeller få dine advokatutgifter dekket gjennom innboforsikringen. Den kan dekke advokatutgifter opp til 100 000 kroner. Vi undersøker alltid dine muligheter for å få rettshjelpsdekning.

Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag.

Står du ovenfor en utleietvist?

Kontakt oss i Osloadvokatene. Vi opplyser deg om reglene og bistår deg når du møter utfordringer. Vi har lang og bred erfaring på fagområde, og kan bistå både utleier og leietaker.

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.