Skal du leie ut en andelsleilighet?


Skal du leie ut en andelsleilighet er det flere regler du må passe på at du ikke bryter. Det fins både vedtekter og husordensregler som har bestemmende virkning på bruken av din leilighet.

Andelsleiligheter blir også kalt borettslagsleiligheter. Disse leilighetene eies av borettslaget. Skal man bo i en andelsleilighet må man kjøpe retten til å bruke og bo (borett) i en andel av borettslagets eiendom. Andelene er knyttet til de ulike leilighetene. Kjøper man en andel, må man ta del i borettslaget. På den måten eier en beboer indirekte sin egen leilighet, og styrer eiendommen sammen med de andre naboene.

Osloadvokatene – Hva gjør du hvis borettslaget nekter deg å ha hund?

Osloadvokatene – Hva gjør du hvis borettslaget nekter deg å ha hund?

Er det noe du kan gjøre hvis borettslaget du bor i vil nekte deg å ha hund? Det finnes unntak som kan gi deg rett til å ha hund uansett. Les advokatens råd

osloadvokatene.no/eiendom/husdyr/hva-gjor-du-hvis-borettslaget-nekter-deg-ha-hund/

Leie ut en andelsleilighet

Det fremgår av borettslagsloven at en andelseier kan leie ut sin leilighet i inntil 30 dager i året. Skal andelseieren leie ut lenger enn dette må han få samtykke fra borettslaget.

Får man samtykke fra borettslaget kan man leie ut sin leilighet i inntil tre år. Andelseier eller ektefelle, slektning i rett opp- eller nedstigende linje, eller fosterbarn til andelseier eller ektefellen, må da ha bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. For at borettslaget skal kunne nekte utleie i lengere tid må de ha en saklig grunn.

Den saklige grunnen må være rettet mot en bestemt leietaker, ikke utleie generelt. Et eksempel er at han tidligere har vært kastet ut på grunn av bråk og støy.

Utleie i andre tilfeller

Når de tre årene er gått kan det oppstå forhold som gjør at man har behov for å fortsette å leie ut sin leilighet. Av borettslagsloven har man muligheten til det, med godkjenning fra styret, når andelseier for eksempel skal være borte i en periode på grunn av jobb, utdanning, militærtjeneste eller sykdom. Styret kan bare nekte utleie når de har saklig grunn til det.

For at andelseier skal ha muligheten til slik utleie er det avgjørende at han har tenkt å komme tilbake til leiligheten. Borettslaget må som regel legge andelseierens opplysninger til grunn.

Hvis man studerer et par år i utlandet har man mulighet til å leie ut sin andel etter borettslagsloven. Finner man seg derimot en samboer og jobb i utlandet, slik at fraværet fra leiligheten blir varig, har man plikt til å avslutte leieforholdet og selge sin andelsleilighet.

Søknad om godkjenning

Svarer ikke borettslaget på din søknad innen en måned etter den er kommet frem til laget, anses søknaden for å være godkjent.

Advokatutgifter

I slike saker kan du ha rettshjelpsdekning gjennom din innboforsikring. Forsikringsselskapet vil da kunne dekke advokatutgifter opp til 100 000 kroner. Vi i Osloadvokatene undersøker alltid dine muligheter for å få advokatutgifter dekket.

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.