Truet styreleder - tingretten fikk mannen kastet ut av leiligheten


Begrunnet i sameierens oppførsel

Hvor mye må et sameie tåle før de kan ta rettslige skritt for å kaste ut en av sameierne? Eierseksjonsloven § 27 angir tilfellene hvor en sameier kan bli kastet ut av leiligheten. Utkastelsen må være begrunnet i sameierens oppførsel.

Ødeleggelse eller forringelse

For det første kan det kreves at sameieren fraviker seksjonen hvis oppførselen medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen. Lovens ordlyd tilsier at det ikke er krav om at ødeleggelse eller forringelse enda har skjedd. Det er tilstrekkelig at det er «fare for» det, men det må nok kreves en viss sannsynlighet for at ødeleggelse eller forringelse vil oppstå. Ettersom eieren i stor grad kan behandle sin egen seksjon etter eget ønske må faren for ødeleggelse eller forringelse først og fremst rette seg mot fellesarealer eller andre eierseksjoner.

Plage eller sjenanse

Det kan også kreves at sameieren fraviker eierseksjonen hvis sameierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen. «Alvorlig» tilsier at det må være snakk om kvalifiserte former for mislighold. Det må foreligge et markert avvik fra akseptabel oppførsel. Et eksempel fra rettspraksis kan være illustrerende.

Tvangssalg av borettslagsleilighet – hva menes med vesentlig mislighold?

I over 15 år hadde kvinnen justert lukkehastigheten på ytterdøren i borettslaget. Borettslaget krevde tvangssalg. Men forelå det vesentlig mislighold?

osloadvokatene.no/privat/bolig-hytte/borettslagsleilighet-tvangssolgt/

Trusler mot styreleder

10 mars 2016 avsa Jæren tingrett en kjennelse om fravikelse av eierseksjon. Eieren hadde blant annet truet sameiets styreleder.

Stengte av strømmen

Han hadde også opptrådt truende mot et styremedlem ved å sparke og slå på døren hennes, da hun ringte politiet trakk han seg tilbake men kom tilbake da politiet hadde dratt. Da hun fortsatt ikke åpnet tok han seg inn i et felles strømskap og stengte av strømmen til styremedlemmets leilighet.

Ble kastet ut av leiligheten

Tingrett fant at vilkåret om alvorlig plage eller sjenanse var oppfylt og begjærte fravikelse fra leiligheten.

Saksøkte har gjennom sine handlinger overfor andre beboere og styremedlemmer i sameiet selv skapt en uholdbar situasjon som gjør at hans fortsatte tilstedeværelse i sameiet etter rettens vurdering er «alvorlig til plage eller sjenanse» for øvrige beboere…

Retten mente at atferden var alvorlig og skremmende nok til å begrunne fravikelse selv om det kun var snakk om enkelthendelser.

Tilsvarende regler for borettslag

Reglene som regulerer adgangen til utkastelse fra borettslag og leietakere er bygget over samme lest. Reglene og vilkårene tilsvarer hverandre. Sliter dere med en plagsom beboer eller vil sameiet kaste deg ut? Kontakt Osloadvokatene i dag. Vi har lang erfaring innen borettslag- og sameieproblematikk og kjenner lovverket godt! La Osloadvokatene vurdere saken din.


Relaterte artikler