Kan jeg gi bort fast eiendom når jeg sitter i uskiftet bo?


Mange eldre sitter i såkalt uskiftet bo etter sin avdøde ektefelle. 

Det vil si at lengstlevende ektefelle overtar boet og at arveoppgjøret utsettes. Har avdøde ektefelle særkullsbarn må de gi samtykke.

Ikke lov å gi bort eiendom

Arvingene er gitt en særlig beskyttelse i loven. Det er ikke lov å gi bort fast eiendom fra uskifteboet, heller ikke ved gavesalg. Dette høres enkelt ut, men det er faktisk disse konfliktene som hyppigst ender i domstolene. Det er ikke uten grunn.

Krav fra arvingene

Arvingene kan kreve omstøtelse eller tilsvarende oppgjør hvis gaveforbudet er brutt. Omstøtelse betyr at eiendommen tilbakeføres til uskifteboet.

Slik krav kan få store økonomiske konsekvenser for både lengstlevende ektefelle og den som mottok eiendommen. Arvingene på sin side risikerer å bli arveløse hvis de ikke foretar seg noe. Det er som regel sterke følelser involvert fra begge sider.

Kort søksmålsfrist ved gavesalg

Arvinger som mistenker gavesalg må være raske på labben. Det må tas ut søksmål til tingretten innen ett år fra de fikk kunnskap om forholdet. Jo lenger tid som går, øker dessuten risikoen for at eiendommen selges videre eller beheftes. Kontakt derfor advokat på et tidlig stadium. Osloadvokatene hjelper deg med å sikre arven.

Kan selge til markedspris

Det er altså ikke lov å gi bort eiendom fra et uskiftebo. Derimot er det fullt lovlig å selge eiendom til markedspris. Dette høres kanskje enkelt ut, men det er vanskelig slå fast om salget er til markedspris eller underpris. Selv om loven er streng viser rettspraksis at det likevel er greit å gjøre en «dårlig handel» eller at det av og til gis «slektskapsrabatt». I tillegg er det ofte tinglyst borett eller bruksrett som skal til fradrag i kjøpesummen.

Unngå konflikt

For å hindre konflikter bør du få hjelp av en advokat som kan arv.
Kostnaden ved å gjøre dette riktig er beskjeden i forhold til hva det vil koste om det oppstår arvestrid i kjølevannet av transaksjonen.

Osloadvokatene kan hjelpe deg med en ryddig gjennomføring, og være din støttespiller underveis. Kommer det krav i etterkant, har du en advokat som kjenner din sak og som står ved din side.

Relaterte saker:

Når samboer faller fra, kan jeg bli boende i felles hjem?
Kan man overføre bolig som gave til ny kone på dødsleiet?