Mindre lønnsomhet og nedbemanning


En virksomhets største utgift er som regel lønn til ansatte. Ved mindre lønnsomhet eller for å øke lønnsomheten, må man av og til ty til nedbemanning.

Nedbemanning på riktig måte

Som arbeidsgiver står du ganske fritt til å bestemme hvor mange ansatte som det er lønnsomt for virksomheten å ha til enhver tid. Det å si opp ansatte for å bedre lønnsomheten, anses som en saklig grunn i arbeidsretten. Poenget er bare å gjøre dette på riktig måte.

Den vanlig måten å gjøre dette på er å utarbeide dokumentasjon på at lønnsomheten sannsynligvis vil bedres med en nedbemanning. Videre bør du få dokumentert at bedriften har vurdert muligheten for alternativ stilling eller andre løsninger.

Hvem berøres av nedbemanning?

Som utgangspunkt vil du som arbeidsgiver stå fritt til å velge ut hvem som skal sies opp ved en nedbemanning. Det må imidlertid være saklige kriterier som ligger til grunn for utvelgelsen. Mange tror at arbeidsgiver må bygge på ansennitet, men det er ikke alltid riktig.

Osloadvokatene kan arbeidsrett!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no