Fritt valg av advokat


Uansett hvilken sak du har, og om du allerede har fått oppnevnt en advokat, har du rett til å velge akkurat den advokaten du selv vil ha.

Fritt valg av advokat ved rettshjelpsdekning

Rettshjelpsdekning er dekning gjennom ulike forsikringsavtaler til kostnader som er knyttet til en rettslig tvist. Rettshjelpsdekning dekker utgifter til advokat, rettsgebyrer og vitner. Forsikringen vil ikke alltid dekke kostnaden til motpartens saksomkostninger dersom du blir idømt å dekke saksomkostninger.

Rettshjelpsdekning er inkludert i flere ulike forsikringer og man behøver sjeldent å tegne en egen rettshjelpsforsikring. Rettshjelp dekkes blant annet gjennom forsikring for hus, innbo, hytte, landbruk, bil, båt og reise.

Osloadvokatene vant – regresskravet var fremsatt for sent

Osloadvokatene vant – regresskravet var fremsatt for sent

Boligselgerforsikringen krevde 4 millioner i regress fra selger. Osloadvokatene vant saken for vår klient – regresskravet var fremsatt for sent

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/regresskrav-advokat-forsikring/

Fritt valg av advokat

Som forsikringskunde står du fritt til å velge den advokaten du ønsker å benytte i saken din. Ofte tilbyr forsikringsselskapene at deres egne advokater kan bistå, men det kan lønne seg å bruke en ekstern advokat for å den beste bistanden.

Hos Osloadvokatene kan vi også ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å informere dem om at du ønsker oss som ekstern advokat, dersom du ikke ønsker å gi dem beskjed selv.

Grundig gjennomgang

Saken kan enten løses utenrettslig eller i retten. Når du benytter deg av en av Osloadvokatenes advokater vil du få en grundig risikovurdering før saken eventuelt havner i retten. Ved å bruke Osloadvokatene vil du som klient få en bedre vurdering og oppfølgning enn ved å bruke forsikringsselskapets egen advokat.

Vi spisser alle saker før en rettssak ved å fjerne krav som ikke vil føre frem, slik at det er en så liten risiko som mulig for at du kan bli idømt saksomkostninger som du må dekke selv.

Dersom vi anser muligheten for å vinne frem i retten som små, vil du bli gjort kjent med dette og vi kan da bistå med å løse tvisten utenrettslig. Løses saken utenfor retten vil ikke  spørsmålet om saksomkostninger bli en problemstilling.

Vet du at du har rettshjelpsdekning i mange av dine forsikringer?

Vet du at du har rettshjelpsdekning i mange av dine forsikringer?

Rettshjelpsdekning gir deg billigere advokat. Vi ordner alle papirene for deg. Kontakt Osloadvokatene for en uforpliktet samtale!

osloadvokatene.no/om-osloadvokatene/fa-hjelp/rettshjelpsdekning/

Dekker 100 000 kroner av advokatutgiftene

Det er normalt at rettshjelpsforsikringen dekker advokatkostnadene inntil 100 000 kroner. I enkelte tilfeller er taket for dekningen satt til 250 000 kroner. Det du betaler som forsikrede er kun en egenandel. Egenandelen er satt sammen av en grunnandel på 4 000 kroner pluss 20% av påløpte advokatutgifter.

Til illustrasjon vil en klient som har rettshjelpsdekning gjennom sin forsikring kun betale 29 000 kroner av en advokatregning på 129 000 kroner. 4 000 kroner er klientens grunnandel og deretter må klienten dekke 25% av de resterende 125 000 kroner som er 25 000 kroner. Forsikringsselskapet vil da dekke de resterende 100 000 kronene.

Ta kontakt med Osloadvokatene

Hos Osloadvokatene får du hjelpen du trenger og vi hjelper deg alltid med å undersøke om du har rettshjelpsdekning gjennom dine forsikringer. Ta kontakt med oss for å få en ekstern evaluering av saken din, vi bistår ofte i saker hvor klienten har rettshjelpsdekning gjennom sin forsikring.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler