Sykkelulykke førte til uførhet - motparten var erstatningsansvarlig


I en ulykke er det viktig å finne ut hvem som er erstatningsansvarlige for de skadene som er påført. Som skadelidt kan du kreve erstatning for dine skader av den ansvarlige. I lagmannsretten gikk det en sak om hvem som hadde erstatningsansvaret etter en sykkelulykke.

Kvinnen var i 2012 ute på sykkeltur med en venninne. På hjemveien endte kvinnen i en kollisjon med en annen syklist. Syklistene passert hverandre da de kolliderte med skulder mot skulder. Mannen fikk stoppet sykkelen etter sammenstøtet, mens kvinnen mistet kontrollen, falt og slo hodet i fortauet. Kvinnen hadde brukt hjem, men var ubevisst i tre til fire minutter før ambulansen kom. Kvinnen ble påført en traumatisk hodeskade. Som følge av denne hodeskaden ble hun i ettertid uføretrygdet.

I ettertid oppstod det tvist mellom syklistene. Kvinnen hevdet at Danske Forsikring AS, som mannen var ansvarforsikret hos, hadde erstatningsansvar for skadene kvinnen ble påført siden mannen hadde vært skyld i sammenstøtet. Danske Forsikring ble først kjent erstatningsansvarlige i tingrett før de anket til lagmannsretten i 2016. For lagmannsretten var spørsmålet om mannen ved Danske Forsikring var erstatningsansvarlig for personskaden til kvinnen.

Osloadvokatene – Fikk 150 000 kr i erstatning som følge av ansiktsarr

Osloadvokatene – Fikk 150 000 kr i erstatning som følge av ansiktsarr

Advokat Ongstad sørget for et redferdig resultat for vår klient. Ti år etter skadehendelsen fikk vår klient menerstatning ansiktsarrene.

osloadvokatene.no/erstatning/150-000-kr-i-erstatning-ansiktsarr/

Kravet om uaktsomhet

Dersom mannen ikke utviste nødvendig aktsomhet i situasjonen vil Danske Forsikring være erstatningsansvarlige etter det ulovfestede culpaansvaret (skyldansvaret).

I vurderingen om mannen utviste nødvendig aktsomhet kan det stilles spørsmålet om mannen handlet slik en normal aktsom person ville gjort i en lignende situasjon. Det må for eksempel tas høyde for at mannen var på sykkel og ikke kjørte bil. Det stilles ikke like strenge krav til aktsomheten når man sykler som når man kjører fordi det mulige skadeomfanget er mindre ved en ulykke. Forholdene på dagen var også tørre og fine, og etter vitneutsagn ble det klart at verken mannen eller kvinnen hadde høy fart utifra forholdene på stedet.

Mannen var en erfaren syklist

Mannen var en erfaren syklist og syklet på ulykkestidspunktet bak to venner. De to vennene passerte kvinnen uten problemer før mannen og kvinnen traff hverandre. Det fremstod som mest sannsynlig at mannen hadde ikke hadde observert at vennen foran svingte inn å gi plass til kvinnen som kom syklene. Lagmannsretten påpekte at siden mannen var en erfaren syklist var han klar over at at han selv hadde ansvaret for å plassere seg i felt slik at han hadde nødvendig sikt fremover. Mannen hadde ikke lagt merke til kvinnen som kom mot han før hun ropte for å få oppmerksomheten.

Retten kom til mannen etter forholdene hadde opptrådt uaktsomt.

Hodeskade var påregnelig

For at en skade skal gi grunnlag for erstatning må den være påregnelig for skadevolderen. Mannen måtte altså med rimelighet kunne forutse at en slik skade var et mulig utfall en eventuell ulykke.

Kvinnen fikk en traumatisk hodeskade. Hun fikk brudd i hodeskallen og har i dag flere kognitive plager. Ekspertuttalelser i retten viste at skadene til kvinnen var å regne med i et slikt fall mot asfalten. Skadene som fulgte var dermed påregnelige etter rettens syn.

Forsikringsselskapet ble erstatningsansvarlige

Retten kom til at mannen ved Danske Forsikring var erstatningsansvarlige for skaden. Kvinnen vant saken og ble dermed tilkjent saksomkostninger for alle instanser.

Har du opplevd en sykkelulykke? 

Da kan du ha krav på erstatning, enten fra egen forsikring eller fra en eventuell skadevolder. Hos Osloadvokatene har mange dyktige advokater som hjelper deg i din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før vi er enige om et oppdrag.


Relaterte artikler