En Osloadvokat er en advokat som jobber hos Osloadvokatene


Ofte ser vi i media at begrepet Osloadvokat blir brukt om en advokat fra Oslo.

Det er ikke riktig bruk av begrepet. En Osloadvokat er en ansatt i Osloadvokatene. Osloadvokatene har søkt Patentstyret om enerett til begrepet Osloadvokatene og dermed opphavsrettighetene til begrepet.

Varemerket Osloadvokatene

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for en bedrifts varer eller tjenester. Det finner ulike former for varemerker, herunder figurmerker og ordmerker.

Osloadvokatene – Avtale om skifte var ikke inngått – begjæring om offentlig skifte tatt til følge

Osloadvokatene – Avtale om skifte var ikke inngått – begjæring om offentlig skifte tatt til følge

Det er avtalefrihet ved en avtale om skifte. Det stilles ikke formkrav, men det må være på det rene at partene er enige om det endelige oppgjøret.

osloadvokatene.no/familie/skilsmisse/avtale-om-skifte-var-ikke-inngatt/

En Osloadvokat er en ansatt i Osloadvokatene

Det er den betydningen som har vært lagt til grunn i alle år. Vi ser av og til at media omtaler alle advokater som holder til i Oslo som en Osloadvokat. Dette er feil bruk av begrepet. Her skal man bruke formen «en advokat med egen virksomhet i Oslo» slik at det ikke forveksles med vårt merkenavn.

Les gjerne mer om Osloadvokatene  og her finner du hva vi jobber med:

 

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no