Beste advokat?


Det er nesten umulig å si hvilken advokat som egentlig er beste advokat.

Det er mange måter å vurdere hvor god en advokat er. Mange tar utgangspunkt i en advokats faglig dyktighet. Den advokaten som oftest vinner sine rettssaker kan ofte bli ansett som beste advokat. På den annen side kan saken ha vært ganske opplagt slik at alle advokater ville ha vunnet den. Da er det ikke lenger sikkert at vedkommende var best likevel.

Beste advokat

En advokat har en lang utdanning bak seg. Ofte vil karakterer fra studiet kunne si noe om advokatens faglige dyktighet. En advokat med god laud vil ofte bli ansett som en dyktigere advokat enn en advokat med dårligere karakterer. På den annen side kan det være tilfeldig hva man ble spurt om til eksamen og enkelte får lettere oppgaver enn andre. Det kan også være at man har jobbet mye under studiene eller fått barn eller hatt helseproblemer. Likevel vil man oftest bygge en del på karakterer mange år etter at man er ferdig med studiet.

Osloadvokatene – Unngå arvekonflikt – bruk advokat

Osloadvokatene – Unngå arvekonflikt – bruk advokat

Ved å bruke advokat som fullmektig i skifteoppgjøret unngår arvingene lettere arvekonflikt. Vi i Osloadvokatene har lang erfaring med arveoppgjør.

osloadvokatene.no/eiendom/arv/unnga-arvekonflikt-bruk-advokat/

Erfaring

En advokat som har prosedert for Høyesterett eller mye for de øvrige domstolene har mer prosedyreerfaring enn andre advokater. Ofte sier man at en Høyesterettsadvokat er den beste advokaten. Nå heter det ikke lenger Høyesterettsadvokat. Man bruker i stedet tittelen møterett for Høyesterett. Det er i dag bare noen få saker som slipper inn til Høyesterett. Det betyr at det finnes mange dyktige advokater som aldri får sjansen til å prosedere for Høyesterett. Hele ordningen er nok litt gammeldags og har mistet mye av sin betydning. Mange jobber dessuten på områder der man forhandler seg frem til løsninger fremfor å bruke domstolene. Det er videre slik at det bare er den advokaten som har hatt saken over flest instanser som får prøve seg. Det er ikke uvanlig at flere advokater prøver saken og dermed vil motparten få prøve saken. I dag er det mest vanlig at advokater som er ansatte i det offentlige oftest får prøve saker for Høyesterett fordi de ikke bytter advokat så ofte internt. Om dette gjør de dyktigere enn de andre er usikkert.

Andre egenskaper

En advokat skal også være serviceorientert og kunne snakke skikkelig med sine klienter. Ofte vil en nerd av en advokat, uansett faglig dyktighet, ikke bli ansett som beste advokat. Rollen som advokat krever at man er flink til å kommunisere med sine klienter. Noen advokater er opptatt av hvordan de blir rangert av utenlandske firmaer som rangerer. Dette er sjelden noe godt kriterium. Det er her ofte andre advokater som stemmer, men det er jo i forhold til klient man skal være god. Det er som regel heller ikke gratis å bli rangert av disse selskapene.

Subjektive egenskaper

Ofte vil en advokat kunne være beste advokat for en klient, men ikke for en annen. Det skyldes at klientene er forskjellige og at interaksjonen ulik.

Oppsummert beste advokat

Skal du finne frem til den advokaten som du opplever som beste advokat vil du først måtte finne ut hvilke kriterier som er viktig for deg. Er det viktigst at vedkommende er hyggelig og at du får en god dialog med advokaten eller er det viktigste hva slags karakterer vedkommende har fra studiet.

Osloadvokatene og beste advokat

Osloadvokatene har mange advokater som vi mener er blant Norges beste advokater. Ellers ville vi ikke ansatt dem. Ta gjerne kontakt med oss og vurder selv.

Les gjerne mer om Osloadvokatene  og her finner du hva vi jobber med:

 

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no