Er en muntlig avtale bindende?


Avtaler inngås i en rekke ulike former. I mange tilfeller er det en forhandling med ulike tilbud, avvisning av tilbud, og mottilbud. I slike tilfeller kan det være uenigheter om det er inngått bindene avtale, og når avtale eventuelt ble inngått. Ofte oppstår det tvist om det må foreligge skriftlighet før bindende avtale er inngått.

Utgangspunktet

Utgangspunktet ved avtaleinngåelse er formfrihet. Dette kommer frem av NL 5-1-1. Det betyr at avtaler kan inngås hvordan man vil. Å inngå en avtale muntlig er dermed i utgangspunktet bindende. At muntlig avtale er bindende kommer også frem av rettspraksis jf. Vinagentdommen (Rt. 1998 s. 946). Av dommen kommer det frem at muntlig avtale er bindende med mindre annet følger av lov, avtale eller mellom partene.

Når er en muntlig avtale ikke bindende?

Som vi ser av dommen ovenfor er en muntlig avtale bindene med mindre noe annet følger av lov, avtale eller mellom partene. Det vil si at det kan foreligge en forutsetning mellom partene om at det må foreligge skriftlighet for bundethet.

Det kommer frem av Rt. 2014 s. 100 at det må oppstilles et klarhetskrav for at det skal foreligge en forutsetning om at en bindende avtale må være skriftlig. Høyesterett uttalte i dommen at det må kunne kreves «at man uttrykker seg såpass tydelig at motparten med vanlig oppmerksomhet og aktsomhet kan forstå at det er stilt et slikt vilkår». For å vurdere om det foreligger et slikt klarhetskrav er det mest aktuelt å se hen til partenes utsagn. Det er også relevant å se på bransjepraksis og tidligere praksis mellom partene.

Foreligger det et klarhetskrav om skriftlighet er ikke muntlig avtale bindende. Foreligger det imidlertid ikke et slik krav er muntlig avtale bindende.

Flere krav for at det skal foreligge bindende avtale

For at det skal foreligge bindende avtale er det ikke nok å se på om avtalen er inngått på den «riktige måten». Det må blant annet ses på avtalens innhold for å vurdere om det foreligger bundethet. Det er visse krav som stilles til innholdet, det må være enighet om «vesentlige punkter». Er det enighet om «vesentlige punkter», er det en sterk formodning om at bindende avtale er inngått.

Osloadvokatene – Når er det inngått en bindende avtale?

Osloadvokatene – Når er det inngått en bindende avtale?

Osloadvokatene er et advokatfirma i Oslo. Vi har 28 av de beste advokatene i Oslo.

osloadvokatene.no/kontrakt/avtaler/nar-er-det-inngatt-en-bindende-avtale/

Advokatutgifter?

Din innboforsikring vil i flere tilfeller dekke advokatutgifter opp til 100 000 kroner. Vi i Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og undersøker om dine advokatutgifter blir dekket.

Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om oppdrag.

 


Relaterte artikler