Kritikkverdig av Nordea


Banket burde frarådet ekteparet å ta opplån i sveitsiske franc. Brudd på frarådingsplikt førte til at ekteparet tapte store penger. Men saken er ikke enestående.

Tok opp lån i sveitsiske franc

Et ektepar fra Sunnmøre tok i 2008 opp et såkalt valutalån, gjennom Nordea, for å finansiere kjøp av fritidsbolig i Frankrike. Lånet ble tatt opp i sveitsiske franc. Umiddelbart etter låneopptaket begynte sveitser franc å styrke seg kraftig mot den norske kronen.

Et lån med høy risiko

Valutalån er en særlig risikabel type lån. Dersom valutaen man låner svekker seg mot ens egen kan man tjene gode penger på denne typen lån. Men hvis valutaen styrker seg kan lånet raskt bli mye større enn planlagt. Når valutaen styrker seg kan lånerammer sprenges, og man blir ansvarlig for å dekke det overskytende beløpet.

Har banken gitt deg finansiell rådgivning som har slått feil?

Erstatningskrav som oppstår som følge av en banks uaktsomhet ved finansiell rådgivning foreldes på et annet tidspunkt enn andre pengekrav.

osloadvokatene.no/privat/finansiell-radgivning/

Stadige tap

Det var sistnevnte som var tilfellet for dette valutalånet. Ekteparets økonomi ble raskt svært anstrengt ettersom de måtte foreta løpende betalinger etterhvert som lånerammen stadig ble sprengt.

Mente lånet var ugyldig

Ekteparet tok saken til retten og hevdet at avtalen om lån var ugyldig. De krevde også å få tilbakebetalt pengene de hadde måttet betale Nordea etter hvert som den norske kronen tapte seg i verdi.

I strid med god forretningsskikk

De mente at låneavtalen var i strid med god forretningsskikk og at banken ikke hadde overholdt sin rådgivingsplikt. Ekteparet anførte at anbefalingen av valutalån var uforsvarlig av Nordea og at informasjonen som ble gitt i forbindelse med låneopptaket var uklar og lite forståelig. De mente videre at bankens rådgiving avvek klart fra det en kunde kunne forvente – banken hadde brutt sin frarådingsplikt.

Hadde ikke opptrådt klanderverdig

Nordea anførte at ekteparet hadde vist klanderverdig passivitet. Dette var retten uenig i. Privatpersoner har ikke den samme handleplikten som en kommune. Tingretten fant det sannsynliggjort at ekteparet ikke hadde full forståelse for risikoen valutalånet medførte.

Kritikkverdig av Nordea

Retten fant det kritikkverdig av Nordea å anbefale valutalån til en familie med begrenset likviditet. Banken var godt kjent med at ekteparet ble skeptiske etter hvert som sveiters franc begynte å styrke seg mot kronen. Men også uavhengig av tapene familien ble påført var retten under oppfatning av at banken hadde opptrådt kritikkverdig.

Ønsket kun moderat risiko

Familien hadde uttrykt et klart ønske om moderat risiko. Valutalån har helt klart risiko som er høyere enn moderat. Med tanke på utviklingen i finansmarkedet var låneopptak i sveitsiske franc et høyrisikoprosjekt.

Brudd på frarådingsplikt

Ut fra ekteparets økonomiske situasjon og usikkerhetene knyttet til det globale finansmarkedet fant retten det klart at retten burde frarådet valutalån. På grunn av bankens brudd på sin frarådingsplikt ble ekteparet tilkjent erstatning.

Nordea måtte betale over 2 millioner

Banken ble dømt til å betale 1.5 millioner til ekteparet. I tillegg måtte Nordea dekke ekteparets advokatutgifter på over kr 500.000,-

Ikke et unikt tilfelle

Stadig flere opplever at bankens råd ikke er gode. Hvis du har blitt påført tap etter dårlig rådgiving vil vi gjerne høre fra deg. Med over 20 års erfaring er vi et av landets ledende advokatfirmaer. Kontakt oss i dag, og la en av våre eksperter vurdere saken din!


Relaterte artikler