Fikk hjelp fra Osloadvokatene til å bevise at bindende avtale var inngått


Vår advokat Mariann Næss hjalp nylig et ektepar med å få pengene tilbake etter de hadde lånt bort nær en halv million kroner til en kvinne som i ettertid hevdet at overføringen var en gave og ikke et lån.

Ekteparet hadde lånt kvinnen flere hundretusen fordi hun var i en vanskelig livssituasjon på tidspunktet. Siden de var nære venner og hadde et tett bånd så de ikke behovet for å utforme en skriftlig låneavtale. På grunn av dette hevdet kvinnen i ettertid at det ikke var inngått noen bindende avtale om tilbakebetaling.

Fikk hjelp i en krisesituasjon

Kvinnen hadde havnet i økonomisk uføre og risikerte å miste blant annet huset. Ettersom hun ikke hadde arbeidsinntekt på tidspunktet slet hun med å betale løpende utgifter. Utgiftene var blant annet tilknyttet lån- og driftsutgifter til egen bolig og to eiendommer. På grunn av dette bestemte ekteparet seg for å hjelpe kvinnen.

Inngikk muntlig avtale

Ekteparet inngikk en muntlig avtale med kvinnen om at de i en tidsbegrenset periode skulle legge ut for utgiftene kvinnen hadde tilknyttet eiendommene, mot at dette skulle tilbakebetales så snart kvinnen fikk oppgjør etter salg av disse.

Lånte bort kr. 1 300 000,- uten skriftlig låneavtale og sikkerhetsstillelse

Uten skriftlig låneavtale ble kr. 1 300 000,- overført som lån

Han ønsket å hjelpe kompisen som var i økonomisk uføre. Han lånte bort penger, men uten skriftlig låneavtale. Det oppstod tvist.

osloadvokatene.no/kontrakt/fordringer/lante-uten-skriftlig-laneavtale/

Tre år gikk før eiendommene omsider ble solgt. Innen da hadde ekteparet dekket utgifter for nær en halv million kroner. Kort tid etter de fikk vite om salgene tok de kontakt med kvinnen og minnet henne om lånet. Da bestred hun at avtalen var et lån, og hevdet det heller var en gaveoverføring. Ekteparet engasjerte Osloadvokatene og sak ble brakt inn for retten.

Muntlig avtale bindende

Retten presiserte det rettslige utgangspunktet som jo er at muntlige avtaler er like bindende som skriftlige. Utfordringen lå i å dokumentere at det var inngått en slik bindende avtale. Retten viste deretter til bevisene i saken og tok stilling til hvorvidt disse bekreftet at bindende avtale var inngått. Retten uttalte deretter:

Retten finner etter en samlet vurdering av bevisene at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at partene tidlig på vinteren i 2013 inngikk en slik bindende muntlig låneavtale.

Samtale på Facebook brukt som bevis

Retten la blant annet vekt på korrespondanse mellom partene på Facebook. Der fremgikk det at det var tydelig aksept hos kvinnen for at hun skyldte det omtvistede beløpet. Ut fra samtalen fremstod kravet verken som overraskende eller at hun bestred det, heller tvert imot ba hun om å få en spesifisert oversikt over alle utleggene. Flere vitner i saken kunne også bekrefte at kvinnen skjønte at det var et lån og ikke en gaveoverføring.

Retten enig med Osloadvokatene

Retten ga etter dette ekteparet medhold i sitt krav på tilbakebetaling av nær en halv million kroner. Paret fikk også dekket sine saksomkostninger.

Vi bistår deg gjerne!

Osloadvokatene har lang erfaring med pengekravsrett og vi bistår ofte i saker om tilbakebetalingskrav. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp, vi bistår deg gjerne!


Relaterte artikler