Kjøpt bruktbil med motorproblemer?


En Citroën 2012-modell som hadde gått 5000 kilometer, ble kjøpt for 325 000,- i desember 2012. 

Allerede april 2013 oppdaget kjøper at bilen hadde motorproblemer. Bilen ble dermed innlevert på verksted for reparasjon. Motorproblemene vedvarte, og det ble foretatt en rekke utbedringsforsøk. I mai året etter fremmet kjøper krav om heving.

Selgeren av bilen var en bilforhandler, slik at forbrukerkjøpsloven regulerte forholdet.

Motorproblemer er mangel

For å ha krav på heving av kjøp må det foreligge en mangel ved gjenstanden. Dette beror på om det foreligger et objektivt avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse. I dette tilfellet var det sannsynliggjort at motorproblemene med bilen forelå på leveringstidspunktet, og at feilene fortsatt var tilstede på bilen. Det forelå dermed en mangel.

Forholdet mellom utbedring og heving

Selger tilbød seg kostnadsfritt å utbedre motorproblemene. Det følger av forbrukerkjøpsloven at selgeren kan tilby retting av feil. En slik retting av feilen vil medføre at kjøper ikke har rett til å heve kjøpet. Adgangen for selger til å utbedre gjelder imidlertid bare når rettingen skjer uten opphold, og to ganger for den samme feilen. Ettersom det i dette tilfellet allerede var blitt foretatt en rekke utbedringsforsøk, hadde ikke selger krav på å få gjennomført ytterligere utbedringsforsøk.

Vilkår for å heve kjøpet

For å heve et forbrukerkjøp kreves det at mangelen ikke er uvesentlig. Dette er en senket hevingsterskel i forhold til annen lovgivning, hvor det gjennomgående kreves at mangelen er vesentlig for å kunne heve kjøpet. Hensynet bak dette er at forbrukeren har behov for et sterkere vern. Dette hensynet er tanken bak hele forbrukerkjøpsloven.

I dette tilfellet kunne bilen fortsatt brukes, men bruksverdien på bilen var sterkt redusert som følge av motorproblemene og den manglende trekkraften. Hevingsvilkåret var derfor oppfylt.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring, vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.
Les mer om fri rettshjelp

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg kun regning på egenandelen. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du spørsmål om brukbil og motorproblemer? 

Kontakt Osloadvokatene 

Relaterte saker:

Rust på bruktbil ga rett til heving
Oppdaget oljelekkasje på bruktbil – ville heve kjøpet