Kjøpte helt ny Mazda til kr. 500.000 - Fikk tilbake hele kjøpesummen!


Når du kjøper en helt ny bil forventer du at den er feilfri. Da kan frustrasjonen være ekstra stor når bilen likevel viser seg å ha feil. Osloadvokatene har bred erfaring med reklamasjon på bil. Ta kontakt med ditt problem, så hjelper vi deg på best mulig måte.

Kjøpte ny Mazda

En mann kjøpte en helt ny Mazda CX-5 for 490 000 kroner. Helt fra overtakelsen merket kjøperen flere feil med bilen. Feilene gjaldt bl.a. navigasjon, dekktrykkvarsel, cruisekontroll, citybremse og skurring på radioen. Kjøperen av bilen reklamerte fortløpende på alle feilene som oppstod. Selgeren hadde også gjentatte ganger forsøkt å utbedre feilene ved bilen uten at det ble bedre.

Saken ble først brakt inn for Forbrukerrådet, uten at det førte til en løsning. Kjøperen klagde derfor saken inn til Forbrukerklageutvalget. Han hevdet at det var så mange feil med bilen at det ga grunnlag for å få igjen pengene. Spesielt det faktum at det var en ny bil, ga kjøperen grunn til å forvente at bilen skulle være tilnærmet feilfri.

Hvilken lov gjelder?

Kjøp av bil kan enten reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Valg av regelsett kan ha betydning for hvor lett det er å gjøre forskjellige krav gjeldene. Som kjøper har du gjennomgående bedre rettigheter etter forbrukerkjøpsloven enn etter kjøpsloven. Ved kjøp av ny bil vil det stort sett være forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Det er fordi selger vil være en profesjonell part, mens kjøper ofte er en forbruker. Dette kan stille seg annerledes i saker hvor en bruktbil selges fra en privat part til en annen.

I denne saken var det klart at forbrukerkjøpsloven kom til anvendelse fordi kjøperen var en privatperson og selgeren var en profesjonell bilselger. Vilkåret for å kunne heve kjøpet var derfor at manglene ikke måtte være «uvesentlige».

Hadde prøvd å reparere feilen

Det var klart at bilforhandleren gjentatte ganger hadde prøvd å reparere feilene på bilen etter at kjøperen hadde klagd. Likevel klarte ikke selgeren å rette feilene. Etter forbrukerkjøpsloven kan selger kun gjøre to reparasjonsforsøk på samme feil, med mindre særlige forhold tilsier noe annet. I denne saken hadde ikke lenger selger igjen noen reparasjonsforsøk.

Nykjøpt elbil hadde ikke den rekkevidde som opplyst

Nykjøpt elbil hadde ikke den rekkevidde som opplyst

Rekkeviddeangst er et kjent fenomen blant dagens elbileiere. Hva skal til for å heve kjøpet av elbil når rekkevidden ikke svarer til det opplyste?

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/elbil/

NAF-test

Kjøper hadde latt NAF teste bilen for å undersøke citybremsene. Citybremse er et system for å hindre eller redusere skadene ved frontkollisjon. Systemet skal overvåke veien foran bilen og iverksette automatisk bremsing hvis den oppfatter fare for kollisjon. NAF testet bilen ved å kjøre mot en stor pappkartong for å se om bilen bremset automatisk. NAF kom frem til at citybremsene på bilen ikke virket som de skulle.

Fikk alle pengene tilbake

Klageren vant saken mot bilforhandleren og fikk hevet kjøpet. Han fikk tilbake hele kjøpesummen, mens selger måtte ta tilbake bilen. Det ble lagt vekt på at problemet hadde vedvart i over et år og at det ikke så ut til å kunne repareres.

Har du problemer med din nye bil?

Har du kjøpt en bil, men mener at den har feil eller mangler? Vi i Osloadvokatene har bred erfaring med slike saker og hjelper deg gjerne slik at du får det du har krav på. Ta kontakt med oss i dag!


Relaterte artikler