Kjøpte bobil til 240 000 – fikk tilbake hele kjøpesummen!


Hva kan man forvente ved kjøp av en eldre bobil? Når man har lagt mye penger i et produkt har man visse forventninger til kvalitet. Selv om bobilen er gammel har man krav på et godt produkt.

14 år gammel bobil

En mann kjøpte i 2014 en bobil av merket Fiat Dethleffs 6840 for 240 000 kroner. Bobilen ble kjøpt av en profesjonell selger som lever av å omsette brukte bobiler. Bobilen var en 2000-modell og hadde ved salgstidspunktet gått 150 000 km.

Ristet ved bremsing

Kun en måned etter kjøpet oppdaget kjøperen at bobilen ristet kraftig ved bremsing. Kjøper hadde på det tidspunktet kun kjørt bobilen i omtrent 400 km. Ristingen ble ekstra merkbar ved høy fart. Kjøper henvendte seg straks til selger og reklamerte over dette. Selger gjorde da et forsøk på å fikse feilen ved å bytte forhjulslager, bremseskiver og -klosser.

Virket i 1000 km

Etter at selgeren hadde gjort et forsøk på å fikse feilen, forsvant ristingen. Kjøper var da fornøyd. Etter omtrent 1000 kjørte kilometer kom imidlertid ristingen tilbake. Kjøper henvendte seg da på nytt til selger og reklamerte over feilene. Selger gjorde enda et utbedringsforsøk. Etter dette virket bobilen greit i ytterliggere 1000 km, før ristingen kom tilbake. Kjøper reklamerte igjen, og selger forsøkte en tredje gang å reparere feilen, uten hell denne gangen heller.

Krevde pengene tilbake

Etter at selger var gitt tre forsøk til å fikse feilen ble kjøperen lei. Han reklamerte nå med påstand om å heve kjøpet. Det var nå gått nesten to år siden bobilen ble kjøpt, og den hadde kun virket optimalt i korte perioder. Selgeren avviste kravet om heving. De mente at det ikke forelå grunnlag for å få pengene tilbake og tilbød seg å gjøre enda et forsøk på reparasjon.

Fikk hevet kjøpet av 10 år gammel fuktskadet bobil, 1,5 år etter kjøpet

Fikk hevet kjøpet av 10 år gammel fuktskadet bobil, 1,5 år etter kjøpet

10 år gammel bobil var fuktfri – kjøperen fikk likevel hevet kjøpet. Osloadvokatene har bred kompetanse fra mangelssaker. Kontakt våre eksperter i dag!

osloadvokatene.no/kontrakt/bil/fuktskadet-bobil/

Gikk til Forbrukerklageutvalget

Siden partene ikke ble enige, ble tvisten brakt inn for Forbrukerklageutvalget. Utvalget gikk gjennom saken og konkluderte med at det var en mangel ved bobilen at den ristet når man bremset. Det ble også lagt vekt på at selger hadde forsøkt å reparere feilen tre ganger uten å lykkes. I forbrukerkjøp er hovedregelen at selger kun kan forsøke å reparere samme feil to ganger. Selger hadde derfor ikke lenger rett til å forsøke å fikse feilen.

Fikk tilbake hele kjøpesummen

Etter dette kom Forbrukerklageutvalget til at kjøperen hadde rett til å heve kjøpet. Han fikk derfor tilbakebetalt hele kjøpesummen på 240 000 kroner, mens selgeren måtte ta tilbake bobilen. Kjøperen ble også tildelt forsinkelsesrenter på over 60 000 kroner.

Har du kjøpt en bobil som ikke svarer til forventningene?

Du bør ta kontakt med advokat hvis du har kjøpt bobil som senere viser seg å ha mangler. Det er gjerne snakk om store beløp, og da er det godt å vite at dine interesser blir ivaretatt på en trygg og god måte. Osloadvokatene har lang erfaring med å hjelpe folk med å fremsette mangelskrav. Ta kontakt i dag, så vurderer vi saken for deg.


Relaterte artikler