Bobilen var fuktfri på salgstidspunktet - kjøper fikk likevel hevet kjøpet pga fuktskader


Hva kan man egentlig forvente av en 10 år gammel bobil? Selgeren av en 2005-modell Fiat Elnag Clipper hadde fått bekreftelse fra verkstedet på at bobilen var fuktfri. 1,5 år senere måtte han gi tilbake kjøpesummen på kr 260.000,-.

Bobilen var reparert for fuktskade

I 2015 kjøpte sørlandsmann en ti år gammel bobil, en 2005-modell Fiat Elnag Clipper. Før kjøpet ble bobilen både prøvekjørt og besiktiget. I følge kjøpekontrakten var bobilen solgt «som den er». Det var også bemerket i kontrakten at det var foretatt en reparasjon av fuktskade.

Fuktfri like før salget

Før selgeren la ut bobilen for salg hadde han nemlig tatt den med på verksted for en tetthetskontroll. Under kontrollen ble det avdekket fukt ved badet, lasteluken og ved toalettluken. Verkstedet sørget for å utbedre fukten. Og etterfølgende kontroll var uten fuktutslag.

Reklamerte over 1 år senere

Etter prøvekjøring og besiktigelse ble det inngått kjøpekontrakt og kjøperen betalte kjøpesummen på kr 260.000,-. Nesten et og et halvt år senere reklamerte kjøperen overfor selgeren. Kjøper hadde funnet store fuktskader i tillegg til flere andre feil. Kjøperen fremla tilstandsrapport hvor det fremgikk at bobilen hadde gjennomgående fuktskader, spesielt i gulvet. Utbedringskostnadene ble anslått til kr 110.000,-.

Kjøpte bobil – oppdaget at den var fuktskadet. Osloadvokatene hjelper deg!

Ett år etter overtakelsen av bobilen, oppdaget kjøper at den var omfattende fuktskadet. En reparasjon av skadene ville koste 130 000,-

osloadvokatene.no/privat/forbruker/bil/bobil-fuktskadet/

Ville heve kjøpet

Grunnet de store fuktskadene ønsket kjøperen å heve kjøpet, kjøper mente skadene måtte ha vært tilstede på salgstidspunktet. Men hevingskravet ble avvist av selger. Selgeren viste til tetthetskontrollen og EU-kontroll som var gjennomført før salget. Fukttesten hadde ikke gitt fuktutslag og bobilen var EU-godkjent. Videre argumenterte han med at det nå var gått såpass lang tid at fuktskadene kunne ha oppstått etter salget.

Det var ikke et forbrukerkjøp

Partene ble ikke enige, og saken endte i forbrukertvistutvalget. Selv om kjøper var privatperson var det ikke forbrukerkjøpsloven som regulerte forholdet. Ettersom det var tale om en avtale mellom to privatpersoner var det ikke tale om et forbrukerjkøp, dermed var det kjøpsloven som gjaldt. Utvalget trodde på selgers forklaring om at han ikke kjente til skadene da han solgte bobilen.

Trodde ikke på selgers tilstandsrapport

Utvalget fant det imidlertid sannsynliggjort at fuktskadene var tilstede på avtaletidspunktet. Spørsmålet var om skadene var upåregnelige skader i en 10 år gammel bobil.

Bilen hadde mange feil og mangler – ville heve kjøpet

Saken dreide seg om et bruktbilkjøp, hvor kjøper krevde heving av kjøpet. Bilen var en Volkswagen Passat 2001-modell og hadde blitt kjøpt for 27 500,-.

osloadvokatene.no/privat/bilen-feil-mangler/

Mangelsvurderingen

Utvalget fant at flere momenter var av betydning i vurderingen av om skadene var påregnelige. For det første var bilen konstatert fuktfri kort tid før salget. Bobilen hadde ikke vært billig. Prisen på en vare har betydning for hva man kan forvente seg. Man kan forvente mer av dyre ting enn av billige. Utbedringskostnadene var også av betydning. Disse var høye. Ikke bare i seg selv men også sett i forhold til kjøpesummen.

Var fuktskadene vesentlige?

Utvalget kom, under tvil, til at bobilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente. Det forelå derfor en kjøpsrettslig mangel. For å kunne heve et kjøp må mangelen være «vesentlig». Ettersom utbedringskostnadene utgjorde nesten halvparten av kjøpesummen mente utvalget at dette vilkåret var oppfylt. Kjøperen hadde derfor rett til å heve kjøpet.

Selger trodde aldri han solgte en fuktskadet bobil

For selger virker nok denne avgjørelsen streng. Han hadde gjort alt riktig før salget og utbedret fuktskadene som var blitt påvist. Ikke før fuktmålingene var negative ble bobilen solgt. Likevel ble han dømt til å tilbakebetale helekjøpesummen, med renter, 1,5 år etter salget.

Har du kjøpt en fuktskadet bobil?

Det første du bør gjøre om du mener bilen har en mangel er å reklamere. Venter du for lenge med å reklamere mister du retten til å gjøre mangelen gjeldende. Hvis selger er uenig i at det foreligger en mangel blir gjerne neste skritt å kontakte en advokat. Gjennom forsikringen får mange dekket utgifter til advokatbistand i slike saker. Forsikringsselskapene betaler dekker da rettshjelp med inntil kr 100.000. På denne måten kan man få hjelp av dyktige eksperter til en rimeligere pris. Kontakt Osloadvokatene i dag, så kan vi vurdere saken din. Vi innhenter alle nødvendige dokumenter fra forsikringsselskapet ditt. På denne måten sparer du både tid og penger!