Hevet kjøpet av rusten bruktbil - fikk tilbake over kr 300.000


Den misfornøyde bilkjøperen behøvde ikke å fire på kravene. Med bistand fra Osloadvokatene løste tvisten seg utenfor domstolene.

Forlik kan lønne seg

Mange tvister løses utenfor rettssalen. Ved å benytte advokat kan man unngå at saker må avgjøres av en dommer. På denne måten kan partene bli enige om et forlik, noe som ofte er å foretrekke fremfor en dyr og tidkrevende rettssak. Med bistand fra en advokat kan man også stille sterkere ved utenrettslige forhandlinger.

Misfornøyd kjøper

Advokatfullmektig Ørjan Onarheim ble nylig kontaktet av en misfornøyd bilkjøper. Det var snakk om en 10 år gammel bil som hadde gått over 170.000 km. Bilforhandleren hadde opplyst at det ikke forelå noen kjente feil eller mangler. Kjøperen hadde fått bilen for i overkant av kr 300.000,-

Ikke feilfri

Til tross for kjøperens forsikringer om at bilen ikke hadde kjente feil eller mangler viste det seg at bilen var langt fra feilfri. Kjøperen hadde i løpet av få måneder måttet bruke over kr 50.000 på reparasjoner og utbedringer av bilen. I tillegg var bilen sterkt angrepet av rust. Kjøperen ønsket derfor å heve kjøpet.

Heving av bilkjøpet på grunn av mangler – Osloadvokatene hjelper deg

At bilkjøpet heves innebærer i praksis at kjøperen får kjøpesummen tilbake og at selgeren får bilen tilbake. Partenes ytelser blir tilbakeført.

osloadvokatene.no/privat/forbruker/bil/heving-bilkjopet/

Stor uenighet

Selger hadde i utgangspunktet ikke godtatt kjøperens hevingskrav. Uenigheten og avstanden mellom partene var derfor stor da advokatfullmektig Onarheim ble kontaktet.

Tilbakebetale over kr 300.000,-

Med bistand fra advokatfullmektig Onarheim ved Osloadvokatene greide partene å komme til enighet. Det kunne dermed settes strek for den tid- og ressurskrevende konflikten. Selger godtok å tilbakebetale hele kjøpesummen.


Relaterte artikler