Nykjøpt elbil hadde ikke den rekkevidde som opplyst


Rekkeviddeangst er et kjent fenomen blant dagens elbileiere. Hva skal til for å heve kjøpet av elbil når rekkevidden ikke svarer til det opplyste?

En forbruker kjøpte en ny elbil – Mitsubishi i-Miev for 205 000,-. Elbilen skulle benyttes til og fra jobb,- en distanse på 40 kilometer hver vei.

Mindre rekkevidde enn opplyst

I brosjyren  ble det opplyst om at bilen hadde en kjørelengde på 150 km. Etter kort tid oppdaget kjøperen imidlertid at bilen ikke var i nærheten av å ha en slik rekkevidde. Reduksjonen i rekkevidden vinterstid viste seg å være 60% i forhold til rekkevidden sommerstid. Dette medførte at kjøperen bare så vidt kom seg til og fra jobb uten å lade, og at det ikke var mulig bruke bilen til møter utenfor arbeidsstedet. Kjøperen reklamerte også over elbilens begrensede rekkevidde på sommerstid under optimale forhold, som ikke var i nærheten av 150 kilometer.

Begrenset rekkevidde på elbil som grunnlag for heving av kjøpet

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav c, at det foreligger mangel ved en gjenstand dersom den ikke passer for et bestemt formål som selgeren var kjent med da kjøpet ble inngått, hvis selgeren har akseptert formålet eller forbrukeren ellers har hatt rimelig grunn til å bygge på selgerens sakkunnskap og vurdering.

Skulle bruke elbil til og fra jobb

I denne saken var det klart for selgeren at kjøperen skulle bruke elbilen til og fra jobb, og hvilke avstander det var snakk om. Selgeren var derfor kjent med og hadde akseptert formålet med kjøpet. Kjøperens arbeidsvei var på ca 80 kilometer tur/retur. En halvering av maksimal rekkevidde på 150 kilometer, ga en rekkevidde på 75 kilometer. Det var således klart at elbilen ikke passet til kjøperens formål.

Rekkevidde var en mangel

Selv om det er allment kjent at rekkevidden på elbiler påvirkes av en rekke forhold, burde selgeren ha gitt bedre informasjon når han var kjent med det spesifikke formålet med kjøpet. Elbilens begrensede rekkevidde utgjorde derfor en kjøpsrettslig mangel.

Kjøperen kan heve kjøpsavtalen når mangelen ikke er uvesentlig, jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Når formålet med kjøpet ikke kunne realiseres, var det klart at hevingsvilkåret var oppfylt. Kjøperen fikk dermed medhold i hevingskravet.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du kjøpt elbil med feil og mangler?

Relaterte saker: 

Hevet kjøp av bobil med fuktskader
Heving av bilkjøp