Bilselger må opplyse om tidligere skade på bilen


En bruktbilkjøper fikk medhold i krav om heving da selger ikke hadde opplyst om tidligere skade på bilen.

Oppdaget flere feil

En forbruker kjøpte i juni 2016 en Ford Galaxy gjennom en bruktbilforhandler. Etter salgsannonsen var bilen pen og velholdt med komplett servicehistorikk. Kilometerstanden var 68.000 og prisen var kr 270.000. Kjøperen oppdaget imidlertid kun få uker etter kjøpet flere feil ved bilen og reklamerte til selgeren med krav om heving.

Tidligere skade

Kjøperen hadde fått rede på at bilen hadde blitt reparert for en tidligere skade som følge av brann i bilen. Skaden hadde vært omfattende og bilen var reparert for kr 65.000. Den hadde også tidligere vært registrert som varebil og benyttet i næringsvirksomhet av Posten. Den var etter dette ombygd. Kjøper hadde ved kjøpet ikke blitt opplyst verken om den tidligere skade eller omregistreringen. Han anførte at bilen på dette grunnlag ikke var i avtalt stand hvilket utgjør en kjøpsrettslig mangel.

Omfattende rust på bruktbil ga rett til heving av kjøpet

Klient kjøpte en bil av en bruktbilforhandler. Det viste seg etterpå at det var store skader av rust i karosseri og understell. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/privat/forbruker/bil/rust-bruktbil/

Solgt «som den er»

Da tvisten sto mellom en forbruker og en næringsdrivene, reguleres den av forbrukerkjøpsloven. Bilen var solgt «som den er». Selv med dette forbeholdet foreligger det en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen som han burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.

Sentrale opplysning for kjøper

Tvisten gikk til forbrukertvistutvalget og utvalget fant det klart at den tidligere brannskaden var et forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få opplysning om. En slik omfattende skade er et forhod selgeren burde kjenne til og er videre en type skade som normalt vil påvirke prisen på et brukt kjøretøy, selv om den er tilfredsstillende utbedret. Utvalget uttalte videre at kjøperen før kjøpsavtalen ble inngått også hadde grunn til å få opplysning om at bilen var brukt i næring.

Hevingsvilkåret var oppfylt 

Utvalget fant at de manglende opplysningene utgjorde en kjøpsrettslig mangel. Manglene var videre av et slik omfang at hevingsvilkåret var oppfylt da manglene var av stor betydning for bilens markedspris.


Relaterte artikler