Bilforsikring med rettshjelpsdekning


Bilforsikringen har gjerne rettshjelpsdekning, altså dekning for kostnader i forbindelse med advokathjelp. Dette er det mange som ikke er kjent med.

Rettshjelpsdekning slår inn etter at det har oppstått en tvist med bilselger.

Når du står som kjøper av kjøretøy med mangler og feil er det verdt å avklare om du får dekket advokathjelp av forsikringsselskapet. Slik kan du få penger igjen av bilselger. Enten i form av at kjøpet heves, ved vesentlig mangel slik at kjøpesummen skal tilbakeføres, prisavslag og/ eller erstatning.

Tvist mellom kjøper og selger

Med tvist menes her altså en uenighet mellom kjøper og selger, eksempelvis at selger ikke vil gi noe penger igjen for kjøretøyet. Forsikringsselskapene ber gjerne om at det må foreligge skriftlig uenighet mellom partene, f.eks. en e-post eller brev der selger nekter å gjøre opp for manglene, før tvisten anses å ha blitt til. Dersom det ikke foreligger skriftlig uenighet blir det mer usikkerhet om når tvisten anses oppstått. Og derfor fra når advokatkostnadene skal dekkes av forsikringsselskapet. Ved manglende tilbakemelding fra selger, det være seg at selger ikke ønsker å avgi noe svar på kravet, kan forsikringsselskapet beregne noen uker med taushet fra selger før de aksepterer foreliggende tvist. Advokaten kan også fremprovosere et svar fra selger, ved å sende brev med en dato for tilbakemelding. Advokaten skal også ta ut forliksklage dersom saken skal behandles der. Selger blir da nødt til å avgi skriftlig svar på kravet, ellers vil vedkommende kunne få fraværsdom.

Rettshjelpsdekning vil dekke advokatkostnader

Rettshjelpsdekning under bilforsikringen vil kunne dekke advokatkostnader oppad begrenset til enten forsikringssum eller tvistesum, alt avhengig hvilket beløp av disse som er lavest. Avhengig av hvilket forsikringsselskap det er, vil det maksimalt kunne dekkes 100 000,- fra forsikringsselskapets side. De står for 80 % av advokatkostnadene mot at kjøper betaler 20 % i tillegg til egenandelen. Også avhengig av forsikringsselskap vil egenandelen kunne være  4 000,-. Egenandelen er altså en kostnad som tilkommer for å få satt rettshjelpsforsikringen i kraft.

Har du spørsmål om bilforsikring med rettshjelpsdekning? 

Relaterte saker:

Kjøpt bruktbil med motorproblemer?
Rust på bruktbil ga rett til heving