Avlorlige feil på girkasse ga rett til heving


En forbruker kjøpte gjennom en bruktbilforhandler en bil som viste seg å ha alvorlige girkassefeil. Selv om bilen var av eldre årgang fant forbrukertvistutvalget at kjøperen ikke kunne forvente slike alvorlige feil.

«Girkasse fungerer utmerket»

En forbruker kjøpte i september 2016 en 2006-modell Skoda Octavia gjennom en bruktbilforhandler. Prisen var kr 50.000 og kilometerstanden var 164.000. Fra salgsannonsen fremgikk det at bilens «motor og girkasse fungerer utmerket». Bilen var videre solgt «som den er». Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøper problemer med bilen. Han kontaktet tidligere eier av bilen og fikk vite at denne hadde solgt bilen som delebil/reparasjonsobjekt til bruktbilforhandleren.

Hele girkassen måtte skiftes

Kjøper leverte bilen til verksted og fikk rapport om bilens girkasse. Det fremgikk av rapporten at svinghjulet hadde eksplodert og kastet ut fett og fjær osv. ut i huset på girkassen. Det var på grunn av dette kommet skade på girkassehuset. Verkstedet anbefalte å ikke kjøre bilen til feilen var utbedret. De kunne ikke få tak i de enkeltdeler som måtte skiftes og uttalte at hele girkassen måtte byttes. De opplyste videre at reparasjonen ville beløpe seg til nærmere kr 80.000. Kjøperen reklamerte på dette grunnlag til bruktbilforhandleren og krevde heving av kjøpet.

Osloadvokatene – Feil antall hestekrefter ga rett til heving av bilen

Dersom bilselger har gitt uriktige opplysninger om bilens hestekrefter vil dette utgjøre en kjøpsrettslig mangel som kan gi rett til heving.

osloadvokatene.no/privat/feil-antall-hestekrefter-ga-rett-til-heving-av-bilen/

Dårligere stand en forventet?

Etter forbrukerkjøpsloven har bilen, selv med et «som den er»-forbehold, en mangel dersom den er i dårligere stand enn forbrukeren hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Måtte forvente noe vedlikehold

Utvalget uttalte at siden kjøper hadde kjøpt en noe eldre bil som også hadde kjørt langt, måtte han således forvente utgifter til vedlikehold og reparasjoner. Selger hadde imidlertid opplyst at girkassen fungerte utmerket. Dette var etter utvalgets syn klart misvisende. På bakgrunn av dette fant utvalget at bilen var i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente. Det forelå med det en kjøpsrettslig mangel.

Ikke uvesentlig mangel

Sett hen til de høye utbedringskostnadene, som var høyere enn kjøpsprisen, fant utvalget at mangelen ikke var uvesentlig og at vilkåret for heving var oppfylt.


Relaterte artikler