Hevet båtkjøpet på grunn av selgers mangelfulle opplysninger


En privat båtkjøper fikk av forbrukertvistutvalget medhold i sitt krav om å heve kjøpet. Selgeren hadde ikke hadde opplyst om at båten var bygget av en privatperson. Båten hadde klare svakheter som man ikke kunne forvente ved en fabrikkbygget båt.

Motorproblemer

En privatperson kjøpte i 2016 en brukt fritidsbåt av en næringsdrivende. Prisen var kr 160.000. Båten ble hentet av kjøperen og allerede på vei hjem fra selger løsnet en kontakt til oljetrykkmåleren. Dette fikk han ordnet med hjelp fra selgeren via telefon. Senere opplevde kjøperen veldig ujevn gange på båten ved lavere turtall. Videre oppstod det problemer med å starte motoren. Den ene kontakten til batteribryteren smeltet i et forsøk på å få start på motoren. Kjøper skiftet bryteren, men den ujevne gangen fortsatte med stadige motorstopp med en gang båten stod på tomgang.

Båten var ikke fabrikkbygd

Selgeren tok kontakt med en fagmann som konstaterte at det kom vann inn til oljen og at det elektriske systemet var vesentlig dårligere enn normalt. Det viste seg videre at motoren var langt eldre enn opplyst. Båten var heller ikke fabrikkbygd slik selger hadde gitt uttrykk for, men halvfabrikat og privatbygd. Kjøper ønsket av denne grunn å heve kjøpet.

Hva skal til for å heve båtkjøpet? – Osloadvokatene hjelper deg!

Å heve båtkjøpet betyr at kjøper får tilbake kjøpesummen, mens selger får tilbake båten. Partene skal altså restituere de mottatte ytelsene.

osloadvokatene.no/privat/forbruker/bat/heve-batkjopet/

Mangelfulle opplysninger kan gi rett til heving

Etter forbrukerkjøpsloven foreligger det en mangel dersom selgeren har forsømt å opplyse om bestemte forhold ved båten som kjøperen burde ha fått kjennskap til. For at kjøper skal ha rett til å heve kjøpet må selgers mangelfulle opplysninger ikke være uvesentlig for kjøperen. Dette betyr at mangelen ikke kan være bagatellmessig, men trenger heller ikke være alt for alvorlig. Kravene til mangelen er her lavere enn de hadde vært hvis selger hadde vært en privat selger. En forbruker har etter loven et visst vern når han kontraherer med en profesjonell selger.

Utvalget uttalte at selgeren, som er den profesjonelle part, burde ha sørget for å nedtegne opplysningene om at båten ikke var fabrikkbygd skriftlig. Utvalget kunne ikke sannsynliggjøre at det ble opplyst om disse forholdene ved kjøpet. Denne opplysningssvikten utgjørde etter utvalgets syn en kjøpsrettslig mangel.

Uvanlig konstruksjon

Utvalget fant videre at motorproblemene skyldes en uvanlig konstruksjon av eksosanlegget. Konstruksjonen hadde klar sammenheng med at båten ikke var fabrikkbygd, men bygd av en privatperson. Også det elektriske anlegget var lite profesjonelt oppsatt og hadde sammenheng med at båten var bygd av en privatperson. I tillegg til disse feilene uttalte utvalget at en privatbygd båt normalt vil ha en vesentlig lavere verdi enn en fabrikkbygd. Selgers mangelfulle opplysninger var med dette av stor betydning for kjøperen og fikk medhold i hevingskravet.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak.
Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.
Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen.


Relaterte artikler