Hevet kjøp av fritidsbåt på grunn av vesentlig mangel


Båtmotoren streiket raskt etter kjøp. Hålogaland lagmannsrett ga kjøper medhold i krav om heving av kjøpet.

Et båtsenter la en fritidsbåt av merke Wellcraft Antigua 265, 1989-modell ut for salg for 290 000,-. Prisen ble deretter redusert til 240 000,-. Før salg var kommet i stand, viste det seg å være en oljelekkasje i motoren og ny pris ble satt til 199 000,-.

Fritidsbåt til fantastisk pris

I annonsen på Finn.no var det oppgitt at det var «oppdaget et hull i bunnpanna som oljen drypper ut fra så det må tettes og i verste fall må motoren ut. Vi selger derfor båten til fantastiske 199 000 kr».

Da salg var kommet i stand, og kjøperen skulle kjøre båten til sitt bosted, gikk drevet i stykker etter en drøy times gange. Båten ble slept tilbake og reparert. To-tre uker senere forsøkte kjøperen igjen å kjøre båten til bostedet. Denne gangen begynte motoren å koke etter 15-20 minutters gange. Båten ble igjen slept tilbake og undersøkt. Det ble deretter gjort et tredje forsøk på å kjøre båten, men motoren kokte også denne gangen. Kjøperen krevde heving av fritidsbåten etter forbrukerkjøpsloven § 32.

Mangel ved fritidsbåt?

Kjøp mellom forbruker og næringsdrivende reguleres av forbrukerkjøpsloven, jf. § 1. Lagmannsrettens første spørsmål var hvorvidt det forelå en mangel ved båten, selv om den var solgt «som besiktiget» og med opplysninger om oljelekkasjen.

Utgangspunktet er at båten vil ha en mangel selv om den er solgt «som den er», dersom tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a.

Motor måtte byttes

Det var enighet mellom partene om at motoren måtte byttes ut i løpet av en forholdsvis nær fremtid. Uenigheten knyttet seg til nødvendigheten av straks å bytte ut motoren. Det sentrale spørsmålet for lagmannsretten var dermed hvilken kunnskap kjøperen hadde om båtens motor før kjøpet.

Etter en samlet vurdering av opplysningene gitt av selger, konkluderte lagmannsretten med at kjøper ikke hadde fått informasjon om motoren utover hullet i bunnpannen, alderen og at båten burde ha en større motor. Lagmannsretten fant det mest sannsynlig at selgeren mente at motoren var i god stand utover lekkasjen.

Heving av båtkjøpet

Lagmannsretten la til grunn at kjøperen kjente eller måtte kjenne til at motoren ikke var i topp stand, og at han med rimelighet hadde grunn til å forvente at den på et tidspunkt i forholdsvis nær fremtid må skiftes ut. Lagmannsretten kunne derimot ikke se at han kjente eller måtte kjenne til at motoren måtte skiftes ut umiddelbart. Fritidsbåten var dermed i dårligere stand enn kjøperen etter forholdene hadde grunn til å forvente. Dette utgjør en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a.

Kjøperen kan etter forbrukerkjøpsloven § 32 heve kjøpet dersom det foreligger en mangel og denne ikke er uvesentlig. Lagmannsretten la til grunn at når båten ikke en gang kunne brukes ut sesongen, utgjorde dette en ikke uvesentlig mangel. Kjøperen hadde således rett til å heve kjøpet. Kjøperen fikk dermed 199 000,- tilbake, i tillegg til forsinkelsesrenter.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak.
Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.
Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen.

Har du spørsmål om mangel ved fritidsbåt?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Ahlquist
E-post adam.ahlquist@advokat.no eller telefon 934 84 835

Relaterte saker:

Båten tok inn vann
Kjøpte båt med diesellekkasje