Båten tok inn vann - kunne han heve kjøpet?


Mannen kjøpte en 2010-modell Skjærgårdsjeep EXCEDO M 160 uten motor for 36 000,-.  

Båtverkstedet utredet båten og fant ca. 50 liter vann i skott akter. Båten var i dårlig stand, og en reparasjon av båten ville ikke være regningssvarende.

Båten var «solgt som den er»

Selv om en båt er «solgt som den er», kan selger likevel ha et mangelsansvar etter kjøpsloven § 19 første ledd. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden, eller at tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers.

Det er båtens stand ved leveringen som vil være avgjørende.

Ingen ytre skader som viste at båten tok inn vann

I dette tilfellet var det på bakgrunn av verkstedets utredninger, klart at feilen kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet. Dette syntes også mest nærliggende som følge av at båten ikke hadde noen ytre tegn på skader som kunne forklare at båten tok inn vann.

Båten var kun tre år gammel, og vannlekkasjen måtte anses omfattende. Disse forholdene innebar at båten allerede på kjøpstidspunktet var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og det forelå følgelig en mangel i kjøpslovens forstand.

«Vesentlig kontraktsbrudd»

Vilkåret for heving etter kjøpsloven § 39, er at mangelen medfører «vesentlig kontraktsbrudd». Her var det tale om en omfattende feil som gjaldt båtens konstruksjon, i tillegg til at reparasjonskostnadene ville være omfattende. Mangelen utgjorde derfor et «vesentlig kontraktsbrudd».

Båtkjøperen fikk dermed hevet kjøpet. Han fikk 36 000,- tilbake, i tillegg til erstatning for utredningsutgifter på 6 000,-

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp. 

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du spørsmål om båtkjøpet?

Relaterte saker:

Kjøpte båt med diesellekkasje