Kjøpte båt med diesellekkasje - ville heve kjøpet


Han hadde kjøpt en ny båt av typen Askeladden for 650 000,-.

Helt siden båten ble overtatt i 2011, opplevde båt-kjøperen stadige feil ved båten. Feilene ble fortløpende utbedret og selgeren avviste derfor et hevingskrav. De stadige feilene ble imidlertid avgjørende, og kjøperen fikk hevet kjøpet selv om selger utbedret feilene fortløpende.

Problemer med båt siden kjøpsdag

Kjøperen hadde problemer med båten helt siden kjøpsdagen. Motoren havarerte på første tur, og måtte derfor skiftes. Dette medførte at båten ikke var klar igjen før to måneder senere. Kjøper opplevde deretter andre diverse feil, som oljeflekker, hakk og skraper og feilmontert kalesjebøyle. Selger utbedret også dette. Etter kort tid ble det oppdaget enda en feil; en diesellekkasje. Denne ble utbedret tre ganger. På grunn av de mange problemene fremsatte kjøper et krav om heving av båt-kjøpet.

Selger avviste kjøperens hevingskrav under henvisning til at de fleste feilene var «småting», som er påregnelig at oppstår, og som var blitt utbedret.

Kjøpet kan heves når mangelen ikke er uvesentlig

Det fremgår av forbrukerkjøpsloven § 32 at et kjøp kan heves når mangelen ikke er uvesentlig.

Etter forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b, vil det foreligge en mangel ved båten dersom den ikke svarer til det forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. I dette tilfellet var det klart at de utallige problemene medførte at båten ikke svarte til forbrukerens forventninger, slik at det forelå en mangel etter denne bestemmelsen.

Et sentralt spørsmål var imidlertid hvorvidt selgerens rett til å utbedre båten, avskjærte kjøperens hevingskrav.

Selgerens rett til å tilby utbedring

Når forbrukeren ikke krever utbedring, kan selgeren tilby dette dersom det skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik utbedring i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving, jf. fkjl. § 29 tredje ledd. Selgeren har imidlertid ikke rett til å foreta mer enn to forsøk på å utbedre for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør ytterligere utbedring rimelig.

Tre utbedringsforsøk av diesellekkasje på båt

I dette tilfellet hadde selgeren foretatt tre utbedringsforsøk av diesellekkasjer. Selgeren mente at de tre lekkasjene var ulike mangler, slik at den ovennevnte bestemmelse ikke kom til anvendelse. Det følger imidlertid av forarbeidene at dersom selgeren skal nå frem med at det ikke dreier seg om utbedring av samme mangel, må manglende sammenheng mellom feilene være synbar selv for en uprofesjonell kjøper.

I forbrukertvistutvalget ble det lagt til grunn at selv om lekkasjene hadde forskjellige utgangspunkt, viste de seg på samme måte overfor forbrukeren. Forholdene hadde altså manifestert seg med samme konsekvens for kjøperen, slik at det ikke forelå ulike typer feil i rettslig forstand.

Det var heller ingen særlige grunner som ga selger rett til å utbedre en fjerde gang.

De gjentatte problemene ved den nye båten til 650 000,- ble ikke ansett for å være uvesentlig. Hevingsvilkåret var derfor oppfylt, og kjøper fikk pengene tilbake.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du spørsmål om båt og heving av kjøp?

Kontakt Osloadvokatene 

Relaterte saker:

Båten tok inn vann
Hva skal til for å heve båtkjøpet?