Kjøkkendrømmen slo sprekker


I Norge bruker vi penger på oppussing som aldri før. Bad og kjøkken er rommene som gjerne koster mest å pusse opp. Men hva gjør du når de nye kjøkkenskapene begynner å sprekke opp?

Mangel ved kjøkken

Det var dette en kvinne fra østlandet opplevde i 2015. Hun kjøpte kjøkkeninnredningen i januar, allerede i juli samme år oppdaget hun at skapfrontene var begynt å sprekke opp. Hun reklamerte straks til leverandøren av kjøkkenet.

Slo stadig nye sprekker

Det ble levert nye fronter, men det oppsto stadig nye sprekker. Dette gjentok seg 5 ganger uten at problemet ble løst. Kvinnen ønsket derfor å heve kjøpet av hele kjøkkenet. I tillegg krevde hun erstatning for kostnader til elektriker, rørlegger og montør. Kjøkkenleverandøren motsa seg kravet. Saken endte dermed i forbrukertvistutvalget.

Håndverkeren er bundet av prisoverslaget – Osloadvokatene hjelper deg!

Har håndverker gitt et prisoverslag, er han bundet av dette. Prisen kan maksimalt øke med 15 % av det oppgitte prisoverslaget.

osloadvokatene.no/fremhevet/handverker-prisoverslaget/

Ville avhjelpe mangel ved kjøkken

Det var enighet om at kjøkkenfrontene var mangelfulle men kjøkkenleverandøren var uenig i at dette ga kvinnen rett til å heve hele kjøkkenet. Etter forbrukerkjøpsloven § 29 kan en selger kreve å omlevere en mangelfull vare. Hvis selger omleverer kan ikke forbrukeren kreve prisavslag eller heving. Dette kalles avhjelp. Det er imidlertid et vilkår at omleveringen kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Forbrukertvistutvalget viste til at omlevering allerede var forsøkt flere ganger. Selgers utbedringsrett var dermed uttømt.

Nær sammenheng

Kvinnen ønsket som sagt å heve kjøpet av hele kjøkkenet, selv om det kun var kjøkkenfrontene som var mangelfulle. Hun viste blant annet til at det ville være krevende og kostbart å tilpasse fronter fra en annen leverandør. Utvalget var enig i denne argumentasjonen. De la også vekt på at det var nær sammenheng mellom kjøkkenfrontene og resten av kjøkkenet. Kvinnen fikk dermed hevet kjøpet av hele kjøkkenet. I tillegg ble hun tilkjent erstatning på kr 10.000,-.

Mange er misfornøyde

Flere opplever at oppussingen ikke går helt som planlagt. Det er ikke bare mangel ved kjøkken folk klager på. Det blir også klaget på håndverkere. Ble rørleggerregningen høyere enn avtalt? Det kan hende at du kan slippe å betale hele regningen. En advokat kan hjelpe deg. Ofte vil det være mulig å få dekket utgifter til rettshjelp gjennom forsikringen. Kontakt Osloadvokatene i dag, så kan vi vurdere saken din.


Relaterte artikler