Truet sjefen med kniv - fikk beholde jobben


En ansatt mastemontør ble avskjediget etter at han på en juleavslutning truet sjefen sin med kniv. Lagmannsretten uttalte at avskjedigelsen var ugyldig da dette ville være en uforholdsmessig streng reaksjon.

Truet sjefen på juleavslutningen

Den ansatte hadde på tidspunktet jobbet sammenhengende som mastemontør i 35 år. Han hadde nå stilling som montasjeleder. Hendelsen skjedde på et avslutningsmøte før jul. Det ble utdelt julegaver fra ledelsen og den ansatte mottok en pakke med knivsett. Han var misfornøyd med sin gave og gikk opp til sjefen med en av de større knivene. Han holdt ham fast til stolen mens han truet sjefen med kniven rettet mot hans hals og bryst. Den ansatte mumlet så noe om høyere lønn.

Fikk avskjed

Mastemontøren ble avskjediget kort tid etter at han hadde truet sjefen. Avskjed er etter arbeidsmiljøloven påbud om øyeblikkelig fratreden. Da en avskjedigelse rammer den ansatt hardere enn en oppsigelse, skal det også mer til for at avskjeden er gyldig. Etter loven kan en arbeidstaker avskjediges dersom han er skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. For at avskjedigelsen skal være rettmessig må handlingen være preget av stor grad av alvor.

Oppsigelse – når er den gyldig? Osloadvokatene hjelper deg!

For at en oppsigelse av en arbeidstaker skal være gyldig må visse krav i arbeidsmiljøloven være oppfylt. Her kan du lese mer om disse kravene.

osloadvokatene.no/privat/jobb/oppsigelse-gyldig/

Røft arbeidsmiljø

Retten vurderte den konkrete handlingen som spontan, lite gjennomtenkt og foretatt i en noe løssluppen atmosfære. Kollegaene kjente hverandre godt og arbeidsmiljøet var normalt noe røft. Det var også preget av grovkornet humor. Retten fant det videre klart at selv om mastemontøren hadde truet sjefen var det ikke ment alvorlig, men kun som en noe grov spøk.

Uforholdsmessig streng reaksjon

Retten uttalte videre at den ansattes handling var ubetenksom og kritikkverdig. Han burde ha skjønt at hans opptreden kunne misforstås. Objektivt sett er det å ha truet sjefen sin med en kniv en svært alvorlig handling og sjefen har rett til å reagere. Men en avskjed eller oppsigelse vil være en uforholdsmessig streng reaksjon. Utenom denne enkeltstående hendelsen var det ikke noe å utsette på den ansatte. Avskjeden ble kjent ugyldig.


Relaterte artikler