Ble avskjediget etter drift av konkurrerende virksomhet på si


Som daglig leder drev mannen et eget foretak på si. Foretaket arbeidet innenfor sammen marked som selskapet hvor han var daglig leder. Forholdet endte med at mannen ble avskjediget. Det var videre knyttet erstatningskrav til mannens private bruk av bedriftskort og salg av selskapets varer gjennom mannens eget foretak. Saken gikk for lagmannsretten i 2020.

Mannen ble ansatt som daglig leder i bedriften tidlig i 2012. Med stillingen fulgte det også aksjer i selskapet. Selskapets hoveddrift var innen kjøp, salg og utleie av kjettinger til blant annet borerigger. I løpet av samme år startet mannen opp sin egen bedrift, som hadde tilsvarende driftsformål. Selskapet ble aldri informert om at mannen startet opp den konkurrerende bedriften, som han drev på si.

Arbeidsforholdet skar seg på høsten 2014 da selskapet avdekket at mannen hadde drevet den konkurrerende virksomheten samtidig som han var daglig leder. Selskapet hevdet at mannen hadde solgt kjettinger tilhørende selskapet gjennom sin virksomhet og fakturert kundene gjennom sin egen bedrift. Selskapet hevdet dette ga grunnlag for oppsigelse og erstatning for tap som selskapet hadde lidd. Mannen motsatte seg dette og reiste sak mot sin arbeidsgiver.

Avskjediget ulovlig

Mannen hevdet han ble avskjediget ulovlig. Han krevde videre erstatning fra selskapet som følge av den ulovlige oppsigelsen. Kravet var på 1,2 millioner kroner.

Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 kan en arbeidsgiver gi arbeidstaker påbud om avskjedigelse, altså øyeblikkelig fratreden fra stilling, dersom «arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Dersom arbeidstaker ikke er skyldig i slike forhold vil avskjedigelsen være ulovlig. Retten viste til at det er et skjerpet beviskrav i saker der avskjeden er begrunnet i et sterkt belastende faktum for arbeidstakeren, noe som var tilfellet i foreliggende sak.

Drev konkurrerende virksomhet

Retten fant det utvilsomt at mannens drift av konkurrerende virksomhet, uten godkjenning fra selskapet, representerte et «grovt pliktbrudd» eller «vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». Mannen forklarte selv hvordan han i samme periode som han var ansatt som daglig leder i selskapet, markedsførte og solgt kjetting gjennom sin egen bedrift.

Osloadvokatene – Nektet å bruke hørselsvern – fikk avskjed

Osloadvokatene – Nektet å bruke hørselsvern – fikk avskjed

Ordrenekt kan gi grunn til oppsigelse eller avskjed. Arbeidsgiver har rett til å gi enkelte pålegg gjennom sin styringsrett.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/nektet-a-bruke-horselsvern-fikk-avskjed/

Solgte kjetting som tilhørte bedriften

Retten fant det videre bevist at mannen hadde solgt kjetting som tilhørte selskapet. I to ulike bestillinger hadde mannen solgt kjetting for til sammen 637 575 kroner. Mannen hadde bevisst forsøkt å holde dette forholdet hemmelig for selskapet. Det var også bestillinger som var kommet gjennom selskapet og hvor kundene som ble fakturert, antok at de betalte en underleverandør av selskapet.

Personlig bruk av bedriftskort

Mannen disponerte bedriftskort i hans stilling som daglig leder i selskapet. Ved arbeidsforholdets opphør manglet det flere bilag for bruk av bedriftskortet og kortet var i enkelte tilfeller brukt til private formål. Samlet sett fant retten at mannen skyldte selskapet for ubegrunnede og personlige utgifter som var betalt med bedriftskortet. Beløpet var på 156 215 kroner.

Personlig ansvarlig etter at han ble avskjediget

Mannens egne bedrift ble senere slått konkurs og ville ikke kunne betale erstatning til selskapet. Retten viste til at mannen var både daglig leder og styreformann i hans egne bedrift som nå var konkurs. Han hadde med forsett solgt kjetting ulovlig gjennom sitt selskap og han være derfor personlig ansvarlig for de skadene som selskapet ble påført, jf aksjeloven § 17-1.

Selskapet fikk fullt medhold i retten og mannen ble personlig erstatningsansvarlig. Erstatningsbeløpet for bruken av bedriftskortet og salget av selskapets kjetting var på 793 790 kroner. Videre ble også mannen dømt til å betale saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. Saksomkostningen var samlet sett på 249 212 kroner.

Har du en lignende sak?

Hos osloadvokatene har vi lang erfaring innen arbeidsrett. Saker hvor arbeidsgiver blir oppsagt eller avskjediget kan få store økonomiske konsekvenser, så god juridisk bistand lønner seg. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler