Oppsigelse under permittering


Kan arbeidsgiver si opp ansatte midt under en permittering?

Idag er det kun anledning til permittering i inntil 30 uker. Endel arbeidstagere får seg jobb annet sted i den perioden. Noen har kanskje ikke fått seg jobb og de må arbeidsgiver eventuelt si opp. Det kan også hende at det viser seg før dette at det er lite sannsynlig at oppdragene vil komme inn igjen og at arbeidsgiver må nedbemanne.

Må jobbe ut oppsigelsestiden?

I og med at arbeidsforholdet består under en permittering, så er hovedregelen at du må starte å jobbe igjen og jobbe ut oppsigelsestiden. Noen har kanskje fått seg nytt arbeid i permitteringsperioden, og da er dette ingen god løsning.

Regelen er da at den ansatte skal slippe å jobbe i oppsigelsestiden. Men arbeidstager vil da ikke motta lønn i oppsigelsestiden.
I endel tariffavtaler er det derfor gjort unntak for denne plikten til å jobbe i oppsigelsestiden.

Oppsigelsesfrist for en som er permittert

Når en arbeidstager har blitt permittert så kan vedkommende si opp sitt arbeidsforhold under permitteringsperioden. Dette er ganske vanlig under langvarig permittering. Hovedregelen her er at arbeidstageren kan si opp sin stilling med 14 dagers oppsigelsefrist.

Oppsigelse under permittering – Osloadvokatene hjelper deg!

Oppsigelse under permittering – Osloadvokatene hjelper deg!

Kan arbeidsgiver si opp ansatte midt under en permittering? Kan du som ansatt si opp under permittering? Osloadvokatene hjelper deg med jobbsaker!

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/oppsigelse-permittering/

Har du spørsmål om oppsigelse under permittering?

Osloadvokatene har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring innen arbeidsrett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Våre advokater hjelper deg gjerne.


Relaterte artikler