Mekaniker fikk erstatning for seksuell trakassering


I 2019 avsa lagmannsretten dom i tre saker, som ble behandlet som en, hvor kvinnen søkte erstatning fra to kunder og arbeidsgiver som følge av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Artikkel gir uttrukt for domsresultatet i lagmannsretten da avgjørelsene er anket til Høyesterett.

Den unge kvinnen hadde jobbet som eneste kvinnelige mekaniker på verkstedet i over to år før hun sa opp sin stilling. Hun avsluttet forholdet da hun ikke følte seg trygg etter at hun var utsatt for seksuell trakassering av to kunder.

Kvinnen reiste søksmål med krav om erstatning mot de to kundene for selskuell trakassering og selskapet for manglende ivaretagelse av hennes arbeidsmiljø.

Kunde 1

Den første kunden hadde tatt mekanikeren under genseren på ryggen og simulert at han skulle ta henne skrittet. Retten viste til å ta noen under genseren ikke fremstod som en utpreget seksuell handling, selv om kunden måtte forstå at kvinnen ikke syns slik spøk var morsomt.

Simulering av å ta kvinnen i skrittet var derimot av klar seksuell karakter. Det var derimot ikke nok til å utgjøre seksuell trakassering, hverken alene eller i sammenheng med den første hendelsen. Retten viste til at kunden ikke var gjort oppmerksom på at handlingene ble oppfattett som trakasserende før etter begge hendelsene. Det oppstod heller ingen nye hendelser etter at dette ble formidlet til kunden.

Kunde 2

Den andre kunden hadde i følge kvinne tatt på henne ukentlig, samt slått henne på rompa ved en anledning. Mannen stoppet heller ikke plagsomme opptreden etter at kvinnen hadde gitt beskjed om at handlingene opplevdes trakasserende.

Retten fant at handlingene var rettet mot henne som eneste kvinne på verkstedet og at opptreden var av seksuell karakter. Handlingene hver for seg var ikke veldig alvorlige, men samlet sett utgjorde de seksuell trakassering mot kvinnen.

Ansatt fikk stå i stilligen tross arbeidsgivers krav om fratredelse

Ansatt fikk stå i stilligen tross arbeidsgivers krav om fratredelse

Blir du oppsagt og reiser sak om oppsigelsens gyldighet, har du i utgangspunktet krav på å stå i stillingen frem til saken er avgjort.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/sta-i-stillingen-oppsigelse-advokat-2/

Arbeidsgiver

Kvinnen anførte først at verkstedet var objektivt ansvarlig for trakasseringen kvinnen var utsatt for. Retten konkluderte med at arbeidsgiver bare var ansvarlig for handlinger utført av arbiedsgiver eller på arbeidsgivers vegne.

Arbeidsgiver har derimot en plikt til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf arbeidsmiljøloven § 4-1. Arbeidsgiver hadde derfor en plikt til å forsøke å forhindre trakassering på arbeidsplassen. Denne plikten hadde arbeidsgiver ikke oppfylt. Kundene var informert om at de ikke var ønsket på verkstedet, men dette forbudet var mangelfult fulgt opp. Arbiedsgiver hadde heller ikke etablert rutiner for håndtering av seksuell trakassering, og bare ett av de avtalte møtene med kvinnen og kundene ble gjennomført.

Retten fant at denne manglende forebyggelsen mot seksuell trakassering av mekanikeren var både kritikkverdig og uaktsom.

Ble tilkjent erstatning

Den andre kunden og arbiedsgiver ble dømt, i solidaritet, til å betale kvinnen erstatning for tapt arbeidsinntekt. Kunde nummer to ble også dømt til å betale oppreisning til kvinnen.

Er du utsatt for seksuell trakassering?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi hjelper deg også undersøke om du har krav på dine advokatkostnader dekket gjennom forsikringen eller arbeidsgiver.

Ta konktat med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak


Relaterte artikler