Ble sagt opp etter nesten 20 år i samme selskap - fikk jobben tilbake


Klient var på drøftelsesmøte med sin arbeidsgiver, og ble en måned senere sagt opp av arbeidsgiver. Klient engasjerte advokat Damsgård, som bistod han med å få jobben tilbake.

Nesten 20 år i samme selskap

Klient hadde arbeidet nesten 20 år i samme selskap, og hadde fått svært gode tilbakemelding fra kunder på den jobben han gjorde. Høsten 2018 fikk klient ny mellomleder, og de hadde dårlig kjemi fra start. Plutselig begynte klient å få negative tilbakemeldinger fra kunder, og ble på bakgrunn av dette kalt inn til drøftelsesmøte for å gjennomgå arbeidsforholdet. Han kjente seg ikke igjen i de påstandene som ble fremsatt i møtet, dog var han klar over at hans stadig dårligere syn kunne ha påvirket arbeidet.

Dårlig syn

Allerede i starten av 2018, hadde klient meldt ifra til arbeidsgiver at han begynte å slite med synet. Han leverte resultat fra en synsundersøkelse, som viste svært dårlig syn. Han ønsket derfor å få tilpasset arbeidsoppgavene etter arbeidsevnen, og ønsket tilbakemelding fra arbeidsgiver på dette. Arbeidsgiver igangsatte en utredning av hans arbeidsevne, men sa han opp før resultatet av denne forelå.

Kontaktet advokat

Klient tok i januar 2019 kontakt med Osloadvokatene ved advokat Damsgård. Han krevde umiddelbart forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3.

I forhandlingsmøtet gjorde advokat Damsgård det klart at hans klient ønsket å fortsette å jobbe for selskapet, men at de måtte tilpasse arbeidsoppgavene til hans sviktende syn. Det ble også fremsatt krav om dekning av advokatkostnader. Selskapet mente oppsigelsen var gyldig. Ved slutten av møtet ble det klart at det ikke ville bli noen enighet da, men selskapet skulle komme med en tilbakemelding innen noen dager på hvorvidt de aksepterte klient sine krav.

Fikk jobben tilbake og dekning for advokatkostnader

Til slutt gikk selskapet med på å gi klient jobben tilbake, samt at de dekket hans utgifter til advokat. Selskapet skulle også fullføre vurdering av arbeidsevnen til klient.