Arbeidsgiver brøt arbeidsavtalen - arbeidstaker fikk hjelp fra Osloadvokatene


Advokat Adam Ahlquist hadde nylig en sak hvor arbeidstaker ønsket bistand i forbindelse med arbeidsgivers brudd på et tillegg til ansettelsesavtalen. Det ble inngått forlik og arbeidsgiver måtte etterkomme arbeidstakers krav. Arbeidstaker kunne se seg godt fornøyd med resultatet.

Arbeidstaker hadde fått jobbtilbud hos en annen bedrift mens hun arbeidet hos arbeidsgiver. Som et forsøk på å få henne til å bli værende ble hun tilbudt følgende:

  • lønnsforhøyelse,
  • tilbud om stilling som daglig leder i selskapet
  • og mulighet til å kjøpe 10% av selskapet for kr. 15 000,-.

Dette takket arbeidstaker ja til og innholdet i avtalen ble nedfelt skriftlig kort tid etter.

Arbeidsgiver brøt arbeidsavtalen

Arbeidstaker fikk som avtalt lønnsforhøyelse, men arbeidsgiver etterlevde ikke de to andre punktene. Etter flere forsøk på få arbeidsgiver til å oppfylle disse, men uten hell, skjønte arbeidstaker at hun ikke kom noen vei på egen hånd. Hun henvendte seg derfor til Osloadvokatene og advokat Adam Ahlquist ble satt på saken. Han rettet straks en henvendelse til arbeidsgiver.

Oppsigelse pga. omorganisering – arbeidsgiver måtte betale kr. 1 300 000

Oppsigelse pga. omorganisering – arbeidsgiver måtte betale kr. 1 300 000

En oppsigelse pga. omorganisering i virksomheten ble ikke funnet sannsynliggjort som begrunnelse av lagmannsretten. Arbeidsgiver måtte betale kr. 1 300 000.

osloadvokatene.no/kontrakt/arbeidsrett/oppsigelse-pga-omorganisering/

Osloadvokatene rettet en henvendelse til arbeidsgiver

I brevet ble det innledningsvis presisert at alle avtaler er bindende. Dette er sikker rett og følger blant annet av Kong Christian Den Femtis Norske Lov art. 1. Det ble videre vist til at arbeidsgiver brøt arbeidsavtalen ved å ikke etterleve alle punktene i tilleggsavtalen. Det ble derfor fremsatt krav om at arbeidsgiver skulle etterkomme dette. Videre ble det krevd at arbeidstaker skulle kompenseres for tapet hun hadde hatt som følge av arbeidsgivers avtalebrudd. Avslutningsvis ble det presisert at det var ønskelig fra arbeidstakers side med en minnelig løsning utenfor rettsapparatet, men at rettslige skritt kunne bli nødvendig dersom arbeidsgiver ikke imøtekom kravet.

Arbeidsgiver aksepterte vilkårene og det ble inngått forlik

Arbeidsgiver lot høre fra seg ikke lenge etter. Etter korrespondanse frem og tilbake i noen runder ble det til slutt enighet i saken. Arbeidstaker fikk medhold i nesten alle sine krav, herunder blant annet kompensasjon for bortfalte aksjerettigheter tilsvarende en halv million kroner og dekning av sine advokatutgifter. Arbeidstaker fikk et resultat hun var godt fornøyd med!


Relaterte artikler