Samarbeid før eksamen er ikke fusk


Studiestedene oppfordrer til samarbeid og kollokvier før eksamen. Dette kan føre til at besvarelser får lignende preg, og i enkelte tilfeller store likheter. Dersom studiestedet oppdager store likheter ved en eksamen vil de derimot ofte anklage studentene for ulovlig samarbeid under eksamen. Hva skal du gjøre i en slik situasjon?

Flere som blir anklaget for fusk, anklages på grunn av plagiat eller likhetstrekk med andre besvarelser. Studiestedet mistenker da at to eller flere studenter har samarbeidet under eksamen.

På grunn av korona er flere eksamener gitt som hjemmeeksamen med reglementet «alle hjelpemidler tillatt», med unntak av kommunikasjon med andre. Osloadvokatene har sett flere tilfeller hvor studiestedet ikke ser forskjellen på likheter som følger av forberedelser opp mot eksamen, og likheter som skyldes samarbeid under eksamen.

Osloadvokatene – Til tross for 60 % tekstlikhet fant høyskolens klagenemnd at studentene ikke hadde fusket

Osloadvokatene – Til tross for 60 % tekstlikhet fant høyskolens klagenemnd at studentene ikke hadde fusket

Høyskolens klagenemd var enige med advokat Kristian Berge i at studentene ikke hadde fusket under hjemmeeksamen, slik høyskolen hevdet.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/til-tross-for-60-tekstlikhet-fant-hoyskolens-klagenemnd-at-studentene-ikke-hadde-fusket/

«Alle hjelpemidler tillatt»

Dersom eksamen er gott med «alle hjelpemidler tillatt» omfatter det i utgangspunktet også maler og andre forhåndslagde dokumenter eller fraser. Det betyr at likheter med en annen students besvarelse i seg selv ikke er en overskridelse av eksamensreglementet og gir dermed ikke grunnlag for utestengelse eller annullering.

Det er studiestedet som har bevisbyrden for at likhetene skyldes samarbeid under eksamen og ikke før. Et av vilkårene for fusk er at kandidaten har jukset med forsett, altså med vilje, eller grovt uaktsomt.

Osloadvokatene – Brukte felles dokument under eksamen – ikke fusk

Osloadvokatene – Brukte felles dokument under eksamen – ikke fusk

Studenten ble mistenkt for fusk etter at en medstudent hadde kopiert hennes notater fra et felles dokument. Advokat Berge sørget for frikjennelse

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/felles-dokument-ikke-fusk/

Hva kan du gjøre?

Et godt råd er å ikke kaste eller slette notatene selv om eksamen er unnagjort. Det er ingen foreldelsesfrist for å annullere eksamen, så du kan i prinsippet bli anklaget for fuske lenge etter at eksamen er ferdig. Vi har fått mange klienter frikjent fordi vi har kunnet vise til likheter fra notater til besvarelsen.

Bruk digitale notater. Ved bruk av digitale notater kan man lettere se når dokumentet er opprettet, delt eller endret. Slik informasjon kan være relevant for å vise til at likhetene i to besvarelser ikke stammer fra samarbeid under eksamen. Det kan være krevende å bevise at håndskrevne notater stammer fra før eksamenen.

Vær kritisk til bruk av fellesnotater. Ikke klipp og lim fra fellesnotater ukritisk. Dersom du omformulerer er sjansene for likheter mindre og dermed også mulighetene for å bli anklaget for fusk.

Osloadvokatene bistår studenter som er anklaget for fusk

Osloadvokatene bistår studenter som er anklaget for fusk

Konsekvensene kan være  svært alvorlige i fuskesaker. I verste fall kan nemnda utestenge deg fra alle studiesteder i et år.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/fusk-juks-student-advokat/

Har du blitt anklaget for fusk på eksamen?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har lang erfaring og høy kompetanse med fuskesaker. Det kan være avgjørende med advokatbistand for å vinne frem med din sak.

Kostandene til advokat er i utgangspunktet dekkes av studiestedet. Vi hjelper deg alltid med å kontakte studiestedet for å ordne med dekning til advokatutgifter.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler