Med bistand fra Osloadvokatene fikk student medhold i fuskesak


Osloadvokatene ved advokat Kristian Berge bistod nylig en student som var mistenkt for fusk på en hjemmeeksamen i matematikk. Ettersom universitet mistenkte at studenten hadde fusket, ble det fremmet sak om fusk for universitets klagenemnd, med påstand om annullering av studentens eksamen og utestengelse fra alle utdanningsinstitusjoner i to semestre. Universitets klagenemnd var imidlertid enige med advokat Berge i at det ikke forelå fusk, og at det dermed ikke var grunnlag for verken annullering av studentens eksamen eller utestengelse.

Studenten hevdet at hun verken hadde fusket eller forsøkt å fuske under hjemmeeksamen 

Universitet hadde fattet mistanke om at studenten hadde fusket på en hjemmeeksamen på bakgrunn av at studentens besvarelse hadde hatt flere likheter med en annen students besvarelse. Universitet hevdet dermed at studenten hadde gjort seg skyldig i ureglementert samarbeid og reiste derfor sak om fusk for universitets klagenemnd. Studenten hevdet imidlertid at hun verken hadde fusket eller forsøkt å fuske under hjemmeeksamen. Hun ble derfor svært fortvilet da hun fikk beskjed fra universitet om at det var reist sak for klagenemnda. Ettersom universitet dekker kostnader til advokatbistand i slike saker, tok studenten kontakt med Osloadvokatene for å få hjelp.

Osloadvokatene – Mistenkt for fusk? Dette må du vite

Osloadvokatene – Mistenkt for fusk? Dette må du vite

Hva har du krav på når din studieinstitusjon mistenker deg for fusk? Det er viktig å være bevisst på dine rettigheter. Osloadvokatene hjelper deg gjerne!

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/mistenkt-fusk-dette-ma-du-vite/

Advokat Kristian Berge bistod studenten i fuskesaken

Advokat Kristian Berge tok saken og gjorde gjeldende overfor klagenemnda at studenten verken hadde fusket eller forsøkt å fuske under eksamen. På vegne av studenten hevdet advokat Berge at årsaken til at de to eksamensbesvarelsene hadde likheter var at de to studentene hadde samarbeidet om emnet gjennom hele vårsemesteret og at de hadde forberedt seg sammen frem mot den aktuelle eksamen.

Videre ble det vist til at det gjennomgående var tydelige forskjeller på de to besvarelsene. Besvarelsene hadde hatt ulik grad av mellomregninger, og de to studentene hadde benyttet seg av ulike oppsett. Den eneste naturlige årsaken til at de to studentene hadde kommet frem til samme uriktige svar på en av oppgavene var at de hadde brukt samme metode som på en tidligere eksamensoppgave. På vegne av studenten hevdet derfor advokat Berge at likhetene mellom de to besvarelsene fullt ut  kunne forklares med at studentene hadde jobbet mye sammen i forkant av eksamen og at de dermed hadde hatt en felles forståelse av faget.

Osloadvokatene – Urettmessig utestengt for fusk? Krev erstatning!

Osloadvokatene – Urettmessig utestengt for fusk? Krev erstatning!

Har du blitt mistenkt for fusk, men fått medhold i klagesaken din? I så fall kan du ha krav på erstatning. Ta kontakt med Osloadvokatene, så hjelper vi deg!

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/urettmessig-utestengt-for-fusk-krev-erstatning/

Universitets klagenemnd var enige med advokat Berge i at det ikke forelå objektiv fusk 

Klagenemnda var enige med advokat Berge i at det ikke forelå objektiv fusk i form av uregelmessig samarbeid. Med bistand fra advokat Kristian Berge fikk studenten dermed fullt medhold i klagenemnda og mulighet til å fortsette studiet uavbrutt uten å behøve å avlegge en ny eksamen i det aktuelle emnet.  

Med hjelp fra Osloadvokatene ble studenten frikjent for fusk

Med hjelp fra Osloadvokatene ble studenten frikjent for fusk

Fusk kan føre til utestengelse eller annullering av eksamen. Hva gjør du om du urettmessig er mistenkt for fusk? Osloadvokatene hjelper deg.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/frikjent-for-fusk/

Trenger du hjelp i forbindelse med en lignende sak?  

Det å bli konfrontert av en utdanningsinstitusjon med at man er mistenkt for fusk oppleves gjerne som svært tøft. Konsekvensene av å bli tatt i fusk er svært strenge, og det kan være mye som står på spill for den aktuelle studenten. Det er derfor viktig å vite at man har krav på advokatbistand, og at skolen dekker advokatutgifter i slike saker.

Dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en fuskesak, hjelper vi deg gjerne. Osloadvokatene har flere dyktige advokater som har lang erfaring med fuskesaker, og som vil sikre at dine interesser blir ivaretatt på en god måte.


Relaterte artikler