Anklaget for samarbeid på eksamen - begge studentene frikjent


Juks på eksamen kan resultere i inntil to semestre utestengelse. Dersom du er mistenkt for jusk på eksamen er det derfor lurt å kontakte en erfaren advokat som kan representere deg. Nylig fikk vår advokat Kristian Berge to studenter som var mistenkt for samarbeid frikjent, og deres karakterer ble stående.

To studenter ved universitetet gjennomførte eksamen våren 2020. Eksamen var en matteeksamen på excel. Under sensur mente sensor å finne overraskende mange likheter mellom besvarelsene. Begge elevene ble anklaget for ulovlig samarbeid under den tre dagers lange hjemmeeksamen.

Tok kontakt med Osloadvokatene

Når man blir mistenkt for fusk har man som student krav på at studiestedet dekker kostnad for advokatbistand. Studentene tok da kontakt med advokat Kristian Berge hos Osloadvokatene. Advokat Berge tok saken inn for universitetets klagenemnd og anførte at det ikke var sannsynliggjort at studentene hadde samarbeidet.

Med hjelp fra Osloadvokatene ble studenten frikjent for fusk

Med hjelp fra Osloadvokatene ble studenten frikjent for fusk

Fusk kan føre til utestengelse eller annullering av eksamen. Hva gjør du om du urettmessig er mistenkt for fusk? Osloadvokatene hjelper deg.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/frikjent-for-fusk/

Vilkårene for å fusk

For at en student skal ha fusket må det foreligge to vilkår, som begge må være oppfylt. Det må rent objektivt foreligge fusk, enklere sagt juks. For det andre må studenten ha utvist skyld, ved å enten forsettlig eller grovt uaktsomt ha jukset eller forsøkt å jukse.

Objektivt fusk

Etter universitetets eksamensforskrift § 5-1 bokstav f regnes det som fusk om en student samarbeider ulovlig med andre kandidater. Universitetet mente at alle oppgavene eksamen bestod av inneholdt likheter. Videre var det digitale spor som viste at tre av oppgavene var gjennomført på omtrent samme tidspunkt, en av dem på eksakt samme tidspunkt.

Samarbeid på eksamen var ikke bevist

Advokat Berge viste for klagenemnda til at en matteeksamen på excel vil ha store likheter da det er lagt opp til at studentene skal få like svar. Videre var elevene ikke venner, kun bekjente på samme studie. Elevene redegjorde for deres fremgangsmåte under eksamen, og forklarte klagenemnda hva som kunne føre til eventuelle likheter.

Begge elevene frikjent

Etter hjelp fra advokat Berge hos Osloadvokatene ble begge elevene frikjent. Klagenemnda fant det ikke sannsynliggjort at elevene hadde samarbeidet med hverandre under eksamen. Eksamen og karakteren ble dermed stående for begge studentene.

Er du anklaget for fusk?

Da har du krav på at studiestedet dekker dine advokatkostnader. Hos Osloadvokatene har vi lang erfaring med fuskesaker og ivaretar dine interesser i en prosesss som kan være krevende. Ta kontakt med oss i dag for en evaluering av din sak, vi tar oppdrag i hele Norge.


Relaterte artikler