Høgskolens klagenemnd kom enstemmig til at studenten ikke fusket


Fusk kan føre til utestengelse eller annullering av eksamen. Hva gjør du om du urettmessig er mistenkt for fusk?

En student ved Høgskolen i Innlandet ble anklaget for fusk eller medvirkning til fusk under en eksamen våren 2020. Studenten hadde levert sin eksamen en uke tidligere da en medstudent stod fast på samme oppgave. De ble enige om at vår klient skulle dele sin besvarelse med medstudenten for inspirasjon. Under sin eksamen kopierte medstudenten store deler av vår klients oppgave. Høyskolen mistenkte fusk etter plagiatkontroll og ville annullere eksamen eller utestenge vår klient i inntil to semestre. Studenten engasjerte da Kristian Berge hos Osloadvokatene for å ta saken.

Hva er fusk

Høyskolen mente at vår klient hadde fusket etter Høgskolen forskrift § 8-1. Høyskolen mente i hovedsak at han enten hadde deltatt i regelstridig samarbeid mellom eksamenskandidater eller sitert kilder uten tilstrekkelig kildehenvisning.

Utsatt for tillitsbrudd

Studenten hadde fulgt fakultets anbefalinger når han ga hjelp til en medstudent som trengte inspirasjon. Det var medstudenten som uten samtykke hadde kopiert vår klients eksamen. Hadde vår klienten vært klar over at medstudenten skulle kopiere oppgaven, ville han aldri delt sin besvarelse.

Feilaktig utvist fra studieinstitusjonen – Osloadvokatene hjalp studenten!

Feilaktig utvist fra studieinstitusjonen – Osloadvokatene hjalp studenten!

Studenten ble feilaktig utvist fra studieinstitusjonen pga. mistanke om fusk. Vedtaket ble påklaget og studenten fikk kr. 180 000,- i erstatning.

osloadvokatene.no/familie/skolesaker/ble-feilaktig-utvist/

Hadde ikke til hensikt å fuske

Det kreves grov uaktsomhet eller forsett for å bli dømt for fusk, jf Universitets- og høyskoleloven § 4-7. Vår klient hadde aldri til hensikt å verken bidra til fusk eller fuske selv. Advokat Berge viste til at studenten ved å dele sin oppgave ikke hadde utvist noen skyld, ettersom medstudenten kopierte denne uten samtykke. Vår klient kunne ikke forvente at oppgaven skulle bli brukt til annet enn inspirasjon.

Ikke medvirket til fusk

Advokat Berge fremmet de samme synene i spørsmålet om klienten hadde medvirket til at medstudenten fusket. Klienten hadde ikke utvist tilstrekkelig grad av skyld til å få eksamen annullert eller bli utestengt fra utdanning.

Frifinnelse 

Studenten vant, med advokat Berge sin hjelp, frem i Høgskolens klagenemnd som enstemmig kom til at studenten ikke hadde fusket.

Skolen dekker dine advokatkostnader

Er du mistenkt for fusk eller medvirkning til fusk plikter skolen å betale dine advokatkostnader knyttet til saken. Ulike studiesteder har noe ulik praksis med hensyn til når dekning inntrer. Hos Osloadvokatene tar vi vare på dine rettigheter i møte med de ulike instansene. Ta kontakt med oss i dag.

 


Relaterte artikler