Offentlig eller privat skifte ved skilsmisse?


Ved skilsmisse må det foretas et økonomisk oppgjør mellom ektefellene. Dette oppgjøret benevnes gjerne som et skifte. Ved et slikt skifte har dere som ektefeller valget mellom privat skifte og offentlig skifte.

Privat skifte

Når dere selv inngår avtale om delingen foretas det et privat skifte. Dette er den vanligste måten og gjøre det på, og gjøres i det store flertall av saker. Den klare fordelen med et privat skifte er at dere på egenhånd kan komme frem til gode løsninger dere mellom. Ved et privat skifte gjelder det avtalefrihet. Dere kan altså velge om dere vil følge ekteskapslovens regler eller ikke. Slik sett er det mer fleksibelt enn et offentlig skifte, hvor ekteskapslovens regler følges. Det er imidlertid viktig å unngå at du går med på en avtale som er dårligere enn det du har krav på etter loven. Det kan derfor være hensiktsmessig med bistand fra en advokat som kjenner lovens regler under et privat skifte.

Når dere har blitt enige om delingen skal det opprettes en skifteavtale. Dette er blant annet en forutsetning for at du kan inngå et nytt ekteskap. Skifteavtalen viser at dere anser dere for å være ferdige med den økonomiske delingen.

Offentlig skifte

Når dere ikke klarer å oppnå enighet om delingen kan det foretas et offentlig skifte. Det er tilstrekkelig at kun en av dere ønsker at det skal foregå offentlig. Delingen foretas da av tingretten, som anvender ekteskapslovens regler ved delingen. Det må betales rettsgebyr om skiftet tas offentlig.

Dersom det foreligger en situasjon hvor ektefellen kan kreve direkte skilsmisse stilles det ikke krav til mekling for at skilsmissen skal gjennomføres.

Fri rettshjelp i skiftesaker

Du kan ha krav på fri rettshjelp hos Osloadvokatene. Fri retthjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp beror på om din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Osloadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt skilsmisse!

Relaterte saker:

Vederlagskrav etter endt samboerskap
Hva skal til for å få skilsmisse?
Hva har du rett på ved samlivsbrudd eller skilsmisse?