Hva har du rett på ved samlivsbrudd eller skilsmisse?


Hva du har rett på ved samlivsbrudd og skilsmisse vil i stor grad bero på din sivilstand, det vil si om du er samboer eller gift.

Hvordan deles verdiene ved samlivsbrudd eller skilsmisse? Ved samboerskap deles verdiene i hovedsak etter eiendomsgrensene, mens man ved ekteskap som utgangspunkt deler verdiene likt. Om man ønsker en annen fordeling, så må man opprette en samboeravtale eller en ektepakt.

Osloadvokatene hjelper deg ved samlivsbrudd eller skilsmisse

Hos Osloadvokatene jobber det dedikerte advokater som kan bistå deg i alle livsfaser, herunder før og etter samlivsbrudd.

Har du spørsmål om det praktiske ved samlivsbrudd?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Hillestad
tlf 919 03 053 eller  epost på hillestad@advokat.no

Relaterte saker:

Offentlig eller privat skifte ved skilsmisse
Hva skal til for å få skilsmisse?
Vederlagskrav etter endt samboerskap