Lån til samboer måtte betales tilbake


Selv om man bor sammen gjelder de vanlige reglene om at lån skal tilbakebetales.

Osloadvokatene bisto en kvinne som hadde gitt et lån til sin samboer. Da samlivet var slutt krevde hun lånet tilbakebetalt. Etter samlivsbruddet nektet imidlertid den tidligere kjæresten å besvare kvinnens henvendelser. Han gjorde heller ikke opp lånet.

Kvinnen tok deretter kontakt med Osloadvokatene for å få ordnet dette. I og med at mannen var lite samarbeidsvillig måtte saken bringes inn for Tingretten.

Dømt til å betale tilbake lån med renter

I tingretten fikk kvinnen fullt medhold. Hun fikk også dekket sine saksomkostninger.

Retten la avgjørende vekt på at motpartens forklaring om at lånet var tilbakebetalt ikke fremsto som troverdig.

Advokaten fra Osloadvokatene stilte en del spørsmål til motparten i retten og da falt forklaringen litt fra hverandre. Tingretten kom videre til at kvinnen skulle ha renter av pengene og tilkjente henne rentegodtgjørelse. Det fremgikk ikke noe om dette i avtalen, men det fulgte av gjeldsbrevloven § 6.

Relevante saker:

Vederlagskrav etter endt samboerskap
Du kan kreve overtagelse av samboers bolig og innbo ved samlivsbrudd