Barnevernet brøt taushetsplikten.


Våre klienter fikk 110.000 kroner i erstatning.

Barnevernet brøt taushetsplikten

Barnevernet brøt sin taushetsplikt da en ansatt sendte en hel saksmappe inneholdende barnevernsdokumenter til feil person.

Saksmappen inneholdt en mengde strengt taushetsbelagte og sensitive personopplysninger om Osloadvokatenes klienter, og som følge av barneverntjenestens feil ble mappen sendt til en person uten rett til innsyn i disse dokumentene. Dette er et alvorlig brudd på barnevernets taushetsplikt og et brudd på personopplysningsloven.

Saken ble publisert i media

Vedkommende som mottok saksmappen forsto raskt at barnevernet hadde gjort en alvorlig feil, og tok kontakt med media. Dette førte til store mediaoppslag og ytterligere belastninger for barnevernsklientene.

Barnevernklientene kontaktet Osloadvokatene for bistand.

Skal ikke skje

Advokatfullmektig Emma Udbye Ytterstad er tydelig på at slik skal ikke skje. De ansatte i barnevernet har en streng lovpålagt taushetsplikt, og skal derfor ha strenge og gode rutiner som sørger for at slike sensitive opplysninger ikke kommer på avveie. Det er klart at barnevernet må utbetale erstatning når de gjør slike feil, sier advokatfullmektigen.

Ytterstad fremmet krav om oppreisningserstatning til klientene og om erstatning for dekning av klientenes advokatkostnader.

Osloadvokatene krevde erstatning for brudd på taushetsplikt

Barneverntjenesten mente først at de ikke var erstatningspliktige, men etter at Osloadvokatene gjorde barnevernet oppmerksom på at dette var et brudd på personopplysningsloven fikk Osloadvokatene fullstendig medhold i sitt krav og klientene fikk tilkjent over 110.000 kroner i erstatning for bruddet på taushetsplikten.

Erstatningen ble et «plaster på såret» for klientene som opplevde det som svært belastende at deres sensitive opplysninger om forhold for mange år siden havnet på avveie.

Gebyr fra Datatilsynet

Utleveringen av de taushetsbelagte opplysningene medførte ikke bare et brudd på taushetsplikten til barnevernet, men også et brudd på personopplysningsloven. Som følge av dette må feilen rapporteres til Datatilsynet og kan føre til at barneverntjenesten også bli ilagt en straffereaksjon i form av et gebyr fra Datatilsynet.

Barnevernets taushetsplikt

Dersom du har opplevd at barneverntjenesten eller andre offentlige instanser har brutt sin taushetsplikt, ta kontakt med Osloadvokatene. Vi kan bistå deg med å kreve erstatning.