Kan du nekte den andre parten å ha samvær med barna?


Foreldre kan nekte samvær når det ikke er til barnets beste å være sammen med mor eller far

Veldig mange foreldre er engstelige for å sende barnet sitt til den andre forelderen, fordi de er bekymret for barnets ve og vel. Generelt kan du nekte samvær dersom det er fare for at barnets beste ikke blir ivaretatt. Dersom det er risiko for at barnets psykiske eller fysiske helse blir påvirket av samvær, har du rett til å holde barnet tilbake.

Les mer om dette i barneloven § 60

Hva kan du gjøre ved bekymring for samvær

Tingretten kan treffe en kjennelse hvor barnet midlertidig bare skal være hos den ene forelderen til situasjonen er avklart, og til en rettssak om barnefordeling kommer opp for retten. Tingretten kan på bakgrunn av foreldres bekymringer raskt avsi en kjennelse på dette. Mistanker om svekket helsetilstand, vold, overgrep, omsorgssvikt, og/eller fare for bortføring til utlandet kan være grunner til å be tingretten treffe en slik kjennelse.

Samvær med tilsyn

Det er også mulig å avtale eller få dom for at en forelder skal ha samvær med barnet under tilsyn av en tredjeperson. På denne måten vil barnet aldri være alene med forelderen og barnets beste vil bli ivaretatt under samværet. Det kan knyttes flere vilkår til samværet, som begrensning på varighet og omfang, og det kan bestemmes at samværet skal gjennomføres på et bestemt sted. Et typisk eksempel er der den ene forelderen har en lite egnet bolig til å gjennomføre samvær med barnet.

Osloadvokatene hjelper deg i saker som omhandler barna dine!

Ta kontakt med advokatfullmektig Iselin Helmich Pedersen dersom du har behov for bistand i en barnefordelingssak.

Relevante saker:

Nekte samværet ved frykt for bortføring
Når barnevernet ønsker å overta omsorgen for barna