Mor fikk foreldreansvaret alene


Før sommeren vant Osloadvokatene ved advokat Kristian Berge en sak på vegne av mor hvor hun fikk medhold i sitt krav om foreldreansvaret alene.

Mor hadde hovedomsorgen, men delte foreldreansvaret

På ferie i Tyrkia ble mor kjent med barnefaren, og sammen fikk de en sønn. Bortsett fra et kort møte med barnefaren etter at barnet ble født, hadde foreldrene ingen kontakt i de tre første leveårene til sønnen, og det var mor som tok det fulle ansvaret for sønnen. I starten var det bare mor som hadde del i foreldreansvaret.

Da sønnen var tre år ble det etablert kontakt mellom foreldrene, og noen år senere inngikk foreldrene en avtale om samvær mellom far og sønn, samtidig som far fikk del i foreldreansvaret.

Far påvirket barnet negativt

Faren sin involvering i sønnens liv hadde en negativ påvirkning på sønnen. Gutten fikk problemer med konsentrasjon og fortalte at han ble overlatt til seg selv da han skulle være med faren. Sønnen fortalte også mor og de ansatte ved skolen at han ble slått av faren, og at faren ikke var glad i ham.

Fikk foreldreansvaret alene – far dømt for vold og voldtekt |Osloadvokatene

Fikk foreldreansvaret alene – far dømt for vold og voldtekt |Osloadvokatene

Moren fikk foreldreansvaret alene for datteren etter at faren ble dømt for vold, voldtekt og mishandling. Faren fikk imidlertid samværsrett.

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/fikk-foreldreansvaret-alene/

Far tok ikke del i foreldreansvaret

I praksis var det kun mor som fulgte opp både skole og fritidsaktiviteter. Samarbeidet med far var krevende. Da far skulle ha samvær med sønnen, ble avtalene ofte brutt. Ved flere anledninger dukket ikke faren opp som avtalt, og mot morens vilje beholdt faren sønnen utover det som de hadde blitt enige om.

Fikk fri rettshjelp av Osloadvokatene

Mor var fortvilet over situasjonen, og tok kontakt med Osloadvokatene for å få bistand. Advokat Kristian Berge tok saken, og tok ut stevning for tingretten med krav om at mor måtte få foreldreansvaret alene.

Fullt medhold i tingretten

Retten mente at felles foreldreansvar ikke var til barnets beste, og bestemte derfor at far ikke skulle ta del i foreldreansvaret. Det ble lagt vekt på at faren hadde en skadelig påvirkning på mor, og at felles foreldreansvar ville kunne svekke mors omsorgsevne.

I tillegg til at mor fikk foreldreansvar alene, ble det bestemt at far i fremtiden skulle ha begrenset samvær med sønnen. Under sakens gang ble det forsøkt ulike samværsordninger som ville gitt far mer tid med sønnen. Dette klarte ikke far å følge opp, og for å gi mor mer forutsigbarhet ble samværet satt til et minimum.

 


Relaterte artikler