Fem grunner til å bruke advokat i barnefordelingssaker


Det er mange som ender opp i tvist om hvem av foreldrene som skal ha foreldreansvaret for barna. Men er det egentlig vits å bruke advokat?

Hvorfor bruke advokat?

  1. Advokat kan lønne seg – Det er mulig at en advokat kan komme med innspill dere ikke har sett som kan medføre at dere blir enige. Husk at advokaten har sett mange lignende tilfeller og raskt kan se hva som vil være fornuftig. Ved å komme til enighet slipper dere rettssak noe som kan spare dere for mye penger.
  2. Du er sikker på at du ikke blir lurt – Kanskje du ønsker å finne en minnelig løsning, men er usikker på om det foreslåtte er rettferdig? Ved en advokat på din side som kjenner rettsområdet kan du føle deg trygg på at du ikke blir lurt til å inngå en dårlig avtale.
  3. Advokaten ordner det praktiske – Advokaten ordner med alt som må gjøres. Uten advokat må du selv skrive stevning/tilsvar, skaffe bevis og vitner, ha kontakt med retten og holde prosedyre. Dette er de færreste komfortable med å gjøre selv. Ved å bruke advokat slipper du å tenke på dette.
  4. Motparten har advokat – Hvis motparten har en advokat vil du løpe en stor risiko ved å ikke ha advokat selv. En advokat som kjenner rettsområdet kan fort overbevise dommeren om at motparten burde vinne saken. Ved å selv ha advokat står dere mer jevnbyrdige.
  5. Det trenger ikke være dyrt – Mange har krav på fri rettshjelp i saker som omhandler barnefordeling. Les mer om det her. Hvis du ikke kvalifiserer for fri rettshjelp behøver det heller ikke bli veldig dyrt. Ta kontakt med oss for en vurdering av hvor mye kostnadene evt. vil bli.

Osloadvokatene – Barna fikk flytte til far etter å ha bodd 10 år hos mor

Osloadvokatene – Barna fikk flytte til far etter å ha bodd 10 år hos mor

Lagmannsretten avgjorde at det var til barnas beste å flytte til far selv om barna hadde bodd hos mor i 10 år. Mors omsorgskompetanse var ikke god nok

osloadvokatene.no/familie/barnefordeling/barna-fikk-flytte-til-far-etter-ha-bodd-10-ar-hos-mor/

Osloadvokatene kan barnefordelingssaker!

Osloadvokatene har flere advokater med mange års erfaring med barnefordelingssaker. Vi er faglig oppdaterte slik at vi kan bistå deg på best mulig vis. Ofte vil det være lurt å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig. Ta kontakt med oss i dag hvis du trenger bistand.


Relaterte artikler